Juryn i Sveriges Allmännyttas tävling om bästa renovering och bästa nyproduktion besöker alla finalistbidrag för att studera projekten på plats.

– Alla projekt håller verkligen hög kvalitet med stor omsorg om detaljerna, säger Anna Heide.

Hittills har fem av de sex finalistprojekten besökts.

– Det blir en utmaning att välja vinnare. Inte minst för att projekten också är väldigt olika sinsemellan.

Anna Heide har under många år arbetat som fastighetschef och hållbarhetschef på kommunägda bostadsbolaget MKB i Malmö. I samband med flyktingkrisen 2015 lånades hon ut till Sveriges Allmännytta (dåvarande SABO) i ett ettårigt integrationsprojekt för att leta lösningar på den akuta bostadsbristen.

Örat mot marken

Men i dag är hon affärsutvecklingschef på Fastighets AB Trianon, med ansvar för både nyproduktion, hållbarhet och bostadsuthyrning.

– Det ger mig en väldigt god marknadskännedom. Jag har örat mot marken för att hålla koll på vad som fungerar i verkligheten för såväl nya som befintliga hyresgäster, säger hon.

Anna Heide är också en av kommissionärerna i Malmö stads Tillväxtkommission och styrelseledamot i bland annat Fastighetsägarna Malmö.

Varför vill du vara med i allmännyttans tävlingsjury?

– Det är ett otroligt kul med arkitektur och det är spännande att få se de många olika projekten! Det är dessutom en stor ära att bli tillfrågad att vara med i juryn – jag känner mig hedrad.

Vad för du med dig in i juryarbetet?

– Jag har lång erfarenhet i fastighetsbranschen, från både förvaltning, renovering, stadsutveckling och nyproduktion. Det gör att jag kan bidra med ett helhetsperspektiv och då med speciellt fokus på den sociala hållbarheten, trivseln och tryggheten i de olika projekten.

Kul att tävla

Varför ska man tävla om årets bästa renovering och årets bästa nyproduktion?

– För att det är kul att tävla! Den här tävlingen bedömer många olika aspekter inom nyproduktion och renovering som är viktiga för totalupplevelsen för hyresgästerna. Finalistprojekten i respektive kategori kan fungera som inspiration och förebild för kommande nyproduktionsprojekt och renoveringar.

– Tävlingen stimulerar till att göra bra projekt och sätter både de fysiska och sociala värdena i boendet i fokus.

Vad ligger dig närmast om hjärtat – nybyggnad eller renovering?

– Jag kan nog inte välja. Nyproduktionen är spännande för att det väver in mycket av nutid, trender och samhälls- och stadsutveckling. Renovering är alltid en utmaning. Där gäller det att arbeta med husens själ och tidsanda, men samtidigt uppdatera dem till trivsamma bostäder med en standard som passar dagens krav och önskemål om ett modernt boende.

Ekonomin viktig

Hon betonar också den ekonomiska aspekten.

– Den är mycket viktig i bägge kategorierna för att det ska bli en god affär och ett hållbart boende för både hyresgäst, bolag och samhälle.

Vad är betydelsefullt för dig när du tittar på ett tävlingsbidrag?

– Helheten och hållbarheten ur alla perspektiv. Det är en konst att få med alla aspekter på ett hållbart sätt inte minst ekonomiskt. Projekten ska också fungera långsiktigt och ta hänsyn och bidra till den befintliga miljön.

Vilken är den viktigaste renoveringsfrågan just nu?

– Att göra renoveringarna hållbara och cirkulära och att ta vara på det befintliga, men samtidigt uppdatera till modern standard. Det är varken modernt eller hållbart att bara slänga ut gammal inredning och material för att ersätta med nytt. Går det att tänka annorlunda? Går det att uppdatera till exempel gamla kök utan att riva ut all gammal inredning, tex sprutmåla köksluckor istället för att kassera gamla platsbyggda stommar.

Och den viktigaste byggfrågan?

– I Malmö är det helt klart att kunna producera lägenheter som är långsiktigt hållbara men även ekonomiskt överkomliga för potentiella hyresgäster. Att få till själen och trivsamheten i helt nybyggda områden är också en utmaning när allt byggs inom loppet av några år. Årsringarna som präglar äldre kvarter som byggts ut under lång tid får ju en naturlig trivsamhet i all sin brokighet.

Vinnarna presenteras på Allmännyttans Fastighetsdagar den 18 maj.

Läs mer om övriga jurymedlemmar och se alla nominerade bidrag via länkarna nedan!