Juryarbetet i Sverige Allmännyttas tävlingar om Årets bästa renovering och Årets bästa nyproduktion går ut på att utvärdera de anmälda bidragen för att se hur väl de uppfyller tävlingskraven.

Bedömningen bygger på tolv kriterier som tillsammans bildar ett helhetsbetyg. När juryn samlas går man igenom varje projekt och hur de möter upp kriterierna. Juryn sätter sedan poäng i varje kategori och får på så sätt fram tre finalister i respektive tävling.

– De projekt som går till final ska sticka ut lite extra. Vi vill att de ska visa vägen till framtidens bostadsbyggande och vad som är viktigt i ett framgångsrikt renoveringsprojekt, säger Sofia Heintz, en av tävlingsgeneralerna (som inte ingår i själva juryn).

Vinnare avslöjas i Sundsvall

Finalistprojekten kommer att granskas särskilt noga.

Vid det allra sista utvärderingsmötet går juryn igenom den fördjupade informationen om projekten och utser sedan en vinnare – som kommer att presenteras under pompa och ståt under Allmännyttans Fastighetsdagar i Sundsvall den 18 maj.

Forskat om hållbar renovering

Kristina Mjörnell är en av de sex jurymedlemmarna. Hon har forskat om hållbar renovering de senaste 15 åren och arbetar på forskningsinstitutet Rise som affärs- och innovationsområdeschef för hållbara städer och samhällen. Hon är även adjungerad professor i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola.

– Tävlingar är bra för att ge bostadsbolagen en möjlighet att visa upp goda exempel på hur de arbetar i sina projekt, och dessutom belöna dem som gjort något extra bra, säger Kristina Mjörnell.

– För mig som jurymedlem är det också alltid intressant att se vad företagen har gjort, tillägger hon.

Hållbarhet viktigast

Hållbarhet ut alla aspekter – sociala, ekonomiska och miljömässiga – är viktigast för Kristina Mjörnell när hon tittar på ett tävlingsbidrag.

Och det är kanske inte så förvånande att hon lyfter fram hållbarhet och varsamhet som den allra viktigaste renoveringsfrågan just nu – och hållbarhet och cirkuläritet som den viktigaste byggfrågan.

– Men jag jobbar allra mest med renovering och har valt att bara bedöma de bidragen.

Kul att höra om andras projekt

En annan jurymedlem är Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som under sina 30 år i branschen jobbat med många slags fastigheter.

– Mest erfarenhet har jag av kontor och handel, men också utbildningslokaler, från förskola till avancerad medicinsk forskning.

Även Pia Lundgren tycker att tävlingsformen är ett bra sätt att sprida goda exempel och erfarenheter till andra i branschen.

– Det är alltid kul att höra om andras projekt.

Varför tackade du ja till att vara med i denna jury?

– Det är roligt för mig, som i vardagen inte jobbar med bostäder, att se vad som händer i andra delar av branschen. Alltid finns det något jag kan ta med tillbaka till oss som bygger skolor och förskolor.

Vad ligger dig närmast om hjärtat – nybyggnad eller renovering?

– Ombyggnad. För att få till en riktigt hållbar fastighetsbransch måste vi blir bättre på att nyttja de hus vi redan har. Dessutom gillar jag problemlösning och det är det gott om i ombyggnadsprojekt.

Vad är viktigt för dig när du tittar på ett tävlingsbidrag?

– Jag tittar lite extra på tekniska lösningar, framför allt med ett hållbarhetsperspektiv. Har man hittat smarta sätt att minska energianvändningen i brukarskedet? Sätt att minska klimatpåverkan under produktionsskedet?

– Men jag ser också efter om projektet tagit med frågor inom social hållbarhet, det är ju en förutsättning för att hyresgästerna ska trivas och ta hand om sina områden.

Vilken är den viktigaste renoveringsfrågan just nu?

– Hur vi på ett klimatsmart sätt ska kunna ta hand om de fastigheter vi har, så att de kan  nyttjas under en lång tid framåt.

Och vilken är den viktigaste byggfrågan?

– Arbetsmiljön på byggena är A och O för mig. Vi måste ta hand om alla på bygget för att undvika allvarliga olyckor och se till att alla håller ett helt arbetsliv, framhåller Pia Lundgren.