Årets bästa renovering är en tävling som Sveriges Allmännytta arrangerar för att hitta och sprida goda exempel på renovering.

I år har hela nio renoveringsprojekt från olika delar av landet nominerats till tävlingen.

– Det är väldigt roligt att se att så många av våra bostadsföretag är medvetna om att renoveringsprojekt är komplexa och att man tar hänsyn till många olika faktorer, som både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, säger tävlingssekreteraren Martin Ingvarson, tillika lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

Besök från juryn

Nu har juryn, som består av sex oberoende jurymedlemmar med stor sakkunskap, granskat alla nominerade bidrag utifrån tävlingens tolv bedömningskriterier – och till slut valt ut tre projekt som går vidare till tävlingsfinalen.

De tre utvalda projekten kommer nu få besök av juryn, som åker till respektive stad för att studera projektet på plats.

Vinnaren koras den 18 maj, under Allmännyttans Fastighetsdagar i Sundsvall.

Bland de övriga nominerade utses då även mottagaren av årets hederspris.

Här är finalisterna

Alingsåshem

Kvarteret Bananen: Renovering av 38 lägenheter med många åtgärder från stambyte, sektionering av källare till akustiktak i trapphus för bättre ljudmiljö. Omvandling av lokal till bostad. Ny fristående tvättstuga och upprustat återvinningshus. Energibesparing 17 procent.

Juryns kommentar: Väl genomarbetat projekt. Ett fint sätt att bevara husens gamla 60-talsstil framför allt i fasaderna. Bra byggprocess tack vare en framgångsrik partneringmodell. Stor valfrihet för hyresgästerna.

Familjebostäder i Göteborg

Miljonprogramsområdet Gärdsås i Bergsjön: Upprustning och omfattande områdesutveckling under tio år. Balkongrenovering, nya entréer, fönsterbyte, takomläggning, solceller, ny utemiljö, tilläggsisolering, asbest- och pcb-sanering av fasader med mycket mera. Energibesparing 20 procent.

Juryns kommentar: Ambitiöst projekt. Som en skolbok över hur man ska agera i ett stort och komplext renoveringsprojekt i ett klassiskt miljonprogramsområde med socioekonomiska utmaningar. Här har man satsat mycket på fokusgrupper och dialog med hyresgästerna. Tack vare den långa dialogprocessen med de boende gjordes ett omtag där man kom fram till att göra en mer varsam renovering av husen än vad som var tänkt ifrån början. Hyresgästerna har fått rösta på olika förslag när det gäller konstnärlig utsmyckning och vilken utrustning som ska finnas på lekplatserna.

Helsingborgshem

Grönkulla, stadsdelen Drottninghög: In- och utvändig renovering av 93 lägenheter. Nytt klimatskal (fönsterbyte samt tilläggsisolering av tak och fasad) med målet 30 procent lägre energianvändning. Uppmuntran till hållbart boende genom bland annat trivsamma cykelparkeringar och bilpool.

Juryns kommentar: Bra tillvaratagande exempelvis av tegelgavlarna och andra fina detaljer. Generellt bra material. Omsorg om utemiljön mellan husen. Här finns också ett stort fokus på trygghet och trivsel där dialogen med de boende varit central. Här har hyresgästerna haft mycket att säga till om och de har själva fått välja nivån på renoveringen. Positivt att renoveringen ingår i IVL-projektet om klimatkrav till rimlig kostnad (rot).

Övriga nominerade

Bostadsbolaget i Mjölby

Västra Lundby: Omfattande upprustning av 60-talskvarter inklusive stambyte och totalrenovering av kök och badrum. Bostadsbolagets största renoveringsprojekt. De slitna fasaderna byttes ut och bidrar nu till en mer modern och färgglad plats, samtidigt som energiförbrukningen sänkts.

Kommentar: Bra när en hög trivselfaktor i området såväl före som efter renoveringen leder till att många av hyresgästerna har valt att bo kvar.

Förvaltaren i Sundbyberg

Hallonbergsparken: Upprustning av en park, som nu blivit ljusare, fått fler entréer, ny utrustning och fotbollsplan. Bättre utnyttjande av en plats som boende tidigare beskrivit som en död yta.

Kommentar: Ett fint sätt att ta till vara och främja viktiga möten i utemiljön.

Gislavedshus

Traststigen, bostadsområdet Trasten: Tio nya ettor och satsning på solceller. Installation av solceller på taket som kommer att täcka en stor del av byggnadens elkonsumtion. Ett omfattande projekt där även stambyte och byte av ventilation ingick.

Kommentar: Genom att ta tillvara en befintlig byggnad och samtidigt utöka med nya lägenheter har Gislavedshus arbetat med hållbarhet som utgångspunkt.

Hyresbostäder i Norrköping

Skolgatan 22, Norrköping: Interiör totalrenovering. Befintliga lokaler ombyggda till små lägenheter av gymnasieelever.  Utbildning och renovering i samma projekt. Tätt samarbete mellan skola, byggherre, entreprenör och konsult.

Kommentar: Spännande och unik konceptidé där unga hantverkare bygger för andra unga.

Marks Bostads AB

Snickaren, Kinna. Nya fasader och upprustade innergårdar i Kinnas största bostadsområde. Omfattande renovering som pågått under sju år, med fokus på modernisering av klimatskalet och upprustning av utemiljön. Energianvändningen har sänkts med 50 procent.

Kommentar: Nedgånget område som fått en fin ansiktslyftning med nya fasader, ny utemiljö och en påkostad lekplats som placerats strax utanför bostadsområdet för att öka integrationen med övriga staden.

Simrishamnsbostäder

Cypressen, Hammenhög: Renovering av ett äldreboende med fokus på mjuka parametrar som att motverka ensamhet och bidra till integration. Hyresgäster handplockas genom intervjuer för att få en bred mix av åldrar, etniciteter och kön.

Kommentar: Ett bra sätt att använda en tom lokal till ett konceptboende, som dessutom fått en iögonfallande muralmålning.