Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för sjätte året i rad med målet att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt.

– Allmännyttan har ett stort upprustningsbehov. Renoveringsprojekt är komplicerade, man jobbar nära eller i hyresgästernas hem och resultatet ska vara kostnadseffektivt och ofta höja både tillgänglighet och trygghet. Här gäller det att vara kreativ och dela lösningar och erfarenheter mellan medlemsföretagen, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Steg ett i tävlingen är en bedömning av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom fastighetsutveckling. Projekten betygssätts enligt tolv kriterier om bland annat nytänkande, boendepåverkan, mötesplatser, hållbarhet, ekonomi och bevarande av kvaliteter.

Omröstning

Juryn utsåg fyra finalister som presenterade sina projekt för deltagarna i Fastighetsutvecklingsdagen 31 augusti, som sedan fick medverka i en omröstning. Publikpoängen vägdes sedan mot juryns poängsättning – och det blev Gavlegårdarna som stod som vinnare när poängen räknats samman.

–  Ett föredömligt projekt där man snabbt insåg att det inte räcker att bara genomföra ett byggprojekt för att lyckas med en bestående förbättring av ett område, anser Sofia Heintz, som också är ordförande i tävlingsjuryn.

Upprustningen av Nordost, ett miljonprogramsområde i centrala Gävle, började 2014 med ett konstaterande om att balkongerna behövde renoveras.

Sedan växte projektet snabbt till något mycket mer. ”Ska vi göra det, ska vi göra det på riktigt”, blev devisen.

Möten med hyresgästerna

Delaktighet har varit ett annat motto.

– Vi kallade till möten och frågade hyresgästerna vilka önskemål de hade. Först kom bara förslag om små enkla saker som nya nät i fotbollsmålen, men till slut landade det i att man ville ha cirkus på gården, berättar Cathrine Holgersson, Gavlegårdarnas vd.

I dag, många möten och projekttimmar senare, finns en stor lekplats med cirkustema på gården. Rabatterna prunkar efter planteringen av 14 000 lökar och perenner. Bevattningen är klimatvänlig – regnvatten samlas upp i stora plastkärl som finns under marken.

Balkongerna är uppglasade för att få in ljus, fasaderna har fått ny puts och entréerna har byggts om för att bli ljusare och mer välkomnande.

200 hyresgäster har också fått svara på frågor om vilka hinder för sopsortering de upplevt.

– Bland allt vi gjort är det viktigaste att vi har jobbat med beteendeförändring och trygghet. Och enligt våra mätningar har hyresgästernas trivsel och trygghet ökat ordentligt, sa Cathrine Holgersson medan hon gick runt med mobilkamera och bjöd deltagarna i den digitala fastighetskonferensen på en lajvvisning av bostadsområdet.

Kort om renoveringen av stadsdelen Nordost

Stadsdelsförnyelse som inte bara omfattar ett byggprojekt. Lika viktigt var att få hyresgästerna med sig och gemensamt jobba för trygghet och trivsel. Fokus på tre integrerade B:n – Byggprojekt, Bodemokrati och Beteendeförändring.

Så tyckte juryn:

Föredömligt att börja utifrån sociala förutsättningar och fokusera på vad som skapar trygghet och trivsel i ett område – och sedan låta det bestämma omfattning och innehåll i renoveringen. Projektet har lyft utemiljön på gården med ljus och belysning som ger trygghet samt skapat fina miljöer för lek och mötesplatser. Ett extra plus är att Gavlegårdarna skapat ekosystemtjänster som dagvattenhantering, insektshotell och växter som tillför biologisk mångfald. Mycket intressant att se att den hållbara beteendeförändringen har fungerat och att bostadsbolaget kunnat sätta det i system.

Åtgärder i urval:

Det började med ett renoveringsprojekt av balkonger och ytterväggar, sedan togs ett större grepp om att förstärka hela området: ommålning och ombyggnad av entréer och trapphus, bättre belysning, renovering av parkeringshus och stor upprustning av den gemensamma gården.

Höghus med färgglad lekplats i förgrunden.

Cirkusgården i stadsdelen Nordost i Gävle, som nu huserar en färgglad lekplats och många sittplatser.

Övriga finalister i tävlingen:

Kvarteret Hedvig – Svenska Bostäder

Påbyggnad och renovering med fokus på gestaltning, orienterbarhet och visuella kopplingar som ger tillgänglighet och trygghet och fler nya lägenheter.

Åtgärder i urval:

Påbyggnad med nya hus på taket och renovering av gamla fasader. Skyddsrum har byggts om till nya lägenheter, balkonger har byggts ut och nya trapphus har skapats. Ombyggda gårdar med plats för lek och möten och ny belysning.

Motto/utmärkande för projektet: Gestaltning, tillgänglighet och trygghet.

Så tyckte juryn:

En otrolig förändring som liknar födelsen av ett helt nytt område, där många nya lägenheter har tillskapats utan att ta ytterligare mark i anspråk. Fin hantering och respekt och förhållning till befintliga kvaliteter av de gamla husen höjer mervärdet. Fint med möjlighet till bevarande av de gamla köken. Smakfulla ombyggnationer av entréer och trapphus för ökad trygghet och trivsel och dessutom ett mycket fint lyft av gården för möten, odlingsplatser, miljörum och cykelrum. Tilldelas ett hedersomnämnande.

Hållbara Romberga – Enköpings Hyresbostäder

Ombyggnad i Enköpings största bostadsområdet i tio etapper under sju år. Fokus på att genomföra en renovering där hyresgästerna varit delaktiga, uppskattar resultatet och har möjlighet att bo kvar.

Åtgärder i urval:

Renovering av stammar, nya kök och badrum, nytt ventilationssystem och ombyggnad av undercentral och individuell mätning av varmvatten. Entréer och allmänna ytor byggs om och belysning förbättras.

Motto: Nöjda hyresgäster, trygghet och 20 procents energibesparing.

Så tyckte juryn:

Enköpings Hyresbostäder har renoverat på ett mycket energieffektivt sätt och med god hyresgästdialog. Varsam renovering med fokus på vad som skapar mervärden i trygghet och god information till de boende.

Två bilder av flerbostadshus, ett lägre med en lekplats på innergården i förgrunden och ett högre punkthus med en grön kulle i förgrunden

Bostadsområdet Romberga byggdes i början av 1960-talet och omfattar nästan 700 bostäder. 2018 inledde Enköpings Hyresbostäder ett stort renoveringsprojekt där området rustas upp i tio etapper.

Tjärna Ängar – Tunabyggen

I samarbete med Högskolan i Dalarna har Tunabyggen genomfört ett forskningsprojekt som innebär att husen renoverats varsamt och kostnadseffektivt. Målet var halverad energianvändning med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att skapa en levande och trygg stadsdel fler mötesplatser och säkrare trafiklösningar.

Motto/vision: Varsam effektiv renovering med minimal hyrespåverkan.

Åtgärder i urval:

Ombyggnad för bättre energiprestanda av tak, fasad och balkonger. Nya fönster, nya blandare, nya tekniklösningar för värme och ventilation, byte av stammar. Entrèer har fått nya säkerhetslösningar och utrymmen för förvaring. Gårdar och ytor mellan husen har byggts om.

Så tyckte juryn:

Mycket positiv och intressant tillvägagångssätt: att prova ut tre olika alternativ med tekniska system för energieffektiv renovering – och göra detta tillsammans med en högskola och låta det blir ett forskningsprojekt! Det är värdefull kunskap som är användbar långt utanför det egna projektet. Tunabyggen visar verkligen vikten av att vara varsam i hanteringen av kostnader och därmed hålla nere hyran. Dessutom ett fint omhändertagande av ytorna mellan husen där en stor p-plats omvandlats till lekyta för flera generationer.

Flygbild över bostadsområde

Aktivitetstorget i Tjärna Ängar (Borlänge). Här fanns tidigare en p-plats, nu finns utegym, löpbana, grillplats, basketkorg, pergola, sittbänkar med mycket mera.

Det finns en genomgående trend i alla nominerade bidrag till årets upplaga av renoveringstävlingen, betonar Sofia Heintz:

– Alla inser att det inte bara handlar om renovering av äldre bostadsbestånd, det är stadsdelsutveckling och stadsdelsförnyelse vi arbetar med. Hyresgästerna, trygghet och trivsel står i centrum. Renovering och själva byggprojektet är en pusselbit, men hyresgästen och boendemiljön är minst lika viktig, säger hon.

Mer information om de nominerade projekten finns i dokumentet Finalister Årets bästa renoveringsprojekt 2020 (se nedan).