Projekten betygssätts enligt tolv kriterier om bland annat nytänkande, boendepåverkan, mötesplatser, ekonomi och bevarande av kvaliteter.

– De nominerade projekten visar så tydligt vad som är viktigt när man jobbar mer renovering och upprustning av våra lite äldre bostadsbestånd. Det handlar om så mycket mer än bara ett byggprojekt. Vi måste utgå från de boende och deras behov, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Att skapa delaktighet är centralt, betonar hon – och dessutom en schysst miljö och tillvaro för de boende under själva renoveringsperioden, som ofta mycket lång.

Här är de nominerade projekten:

Hållbara Romberga – Enköpings Hyresbostäder

Ombyggnad i Enköpings största bostadsområdet i tio etapper under sju år. Fokus på att genomföra en renovering där hyresgästerna varit delaktiga, uppskattar resultatet och har möjlighet att bo kvar.

Åtgärder i urval:

Renovering av stammar, nya kök och badrum, nytt ventilationssystem och ombyggnad av undercentral och individuell mätning av varmvatten. Entréer och allmänna ytor byggs om och belysning förbättras.

Motto: Nöjda hyresgäster, trygghet och 20 procents energibesparing.

Två bilder av flerbostadshus, ett lägre med en lekplats på innergården i förgrunden och ett högre punkthus med en grön kulle i förgrunden

Bostadsområdet Romberga byggdes i början av 1960-talet och omfattar nästan 700 bostäder. 2018 inledde Enköpings Hyresbostäder ett stort renoveringsprojekt där området rustas upp i tio etapper.

Stadsdelen Nordost – Gavlegårdarna

Stadsdelsförnyelse som inte bara omfattar ett byggprojekt. Lika viktigt var att få hyresgästerna med sig och gemensamt jobba för trygghet och trivsel. Fokus på tre integrerade B:n – Byggprojekt, Bodemokrati och Beteendeförändring.

Åtgärder i urval:

Det började med ett renoveringsprojekt av balkonger och ytterväggar, sedan togs ett större grepp om att förstärka hela området: ommålning och ombyggnad av entréer och trapphus, bättre belysning, renovering av parkeringshus och stor upprustning av den gemensamma gården.

Motto: Ska vi göra det här ska vi göra det på riktigt.

Höghus med färgglad lekplats i förgrunden.

Cirkusgården i stadsdelen Nordost i Gävle, som nu huserar en färgglad lekplats och många sittplatser.

Kvarteret Hedvig – Svenska Bostäder

Påbyggnad och renovering med fokus på gestaltning, orienterbarhet och visuella kopplingar som ger tillgänglighet och trygghet och fler nya lägenheter.

Åtgärder i urval:

Påbyggnad med nya hus på taket och renovering av gamla fasader. Skyddsrum har byggts om till nya lägenheter, balkonger har byggts ut och nya trapphus har skapats. Ombyggda gårdar med plats för lek och möten och ny belysning.

Motto/utmärkande för projektet: Gestaltning, tillgänglighet och trygghet.

Tjärna Ängar – Tunabyggen

I samarbete med Högskolan i Dalarna har Tunabyggen genomfört ett forskningsprojekt som innebär att husen renoverats varsamt och kostnadseffektivt. Målet var halverad energianvändning med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att skapa en levande och trygg stadsdel fler mötesplatser och säkrare trafiklösningar.

Motto/vision: Varsam effektiv renovering med minimal hyrespåverkan.

Åtgärder i urval:

Ombyggnad för bättre energiprestanda av tak, fasad och balkonger. Nya fönster, nya blandare, nya tekniklösningar för värme och ventilation, byte av stammar. Entrèer har fått nya säkerhetslösningar och utrymmen för förvaring. Gårdar och ytor mellan husen har byggts om.

Flygbild över bostadsområde

Aktivitetstorget i Tjärna Ängar (Borlänge). Här fanns tidigare en p-plats, nu finns utegym, löpbana, grillplats, basketkorg, pergola, sittbänkar med mycket mera.

Omröstning på konferens

Bidragen bedöms av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom fastighetsutveckling och renovering.

Vinnaren utses sedan genom en omröstning med medverkan från både juryn och alla deltagare på Fastighetsutvecklingsdagen (en digital konferens som hålls den 31 augusti).

För den som vill delta i konferensen är anmälan fortfarande öppen – läs om om konferensen här.