Uppdaterad 2020-03-20 samt 2020-07-02

Stora delar av landets bestånd av hyresfastigheter är byggda under miljonprogramsåren och står i dag inför många utmaningar när det är dags för upprustning – i allt från energieffektivisering till hur man ökar tryggheten i stadsdelarna. Liksom hur hyresgäster kan bo kvar i sina lägenheter medan renoveringar pågår dag efter dag i både det egna huset och i resten av bostadsområdet.

För att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt och hitta goda exempel ordnar Sveriges Allmännytta för sjätte året i rad tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt.

– I ett framgångsrikt renoveringsprojekt är alla vinnare, både bostadsbolagen, kommunen, klimatet och de boende, säger Sofia Heintz.

Men vilka är då nycklarna i ett framgångsrikt projekt? Var börjar man och med vem och hur? Vad är svårast och vilka är de lågt hängande frukterna?

– Svaren på de frågorna kan man få fram på ett mycket bra sätt när man utlyser en tävling. Sedan kan vi kan dela den kunskapen vidare och sprida de goda exempel.

Vilka får vara med och tävla?

– Alla byggherrar som äger och förvaltar hyresbostäder som har slutfört ett renoveringsprojekt under 2018 eller 2019 är välkomna att vara med.

Varför är tävlingen öppen för alla hyreshusägare, även utanför allmännyttan?

– Vi ser att det är viktigt att driva utveckling i hela branschen. Ju fler vi är som kan tillföra och dela kunskap desto bättre, säger Sofia Heintz.

Hur har juryn valts ut?

– Vi har samlat en mycket kompetent jury med starka kompetenser inom hållbar renovering, stadsdelsutveckling, fastighetsutveckling, förvaltning, byggherrerollen, klimat och energi.

Fokus på hållbarhet

Nytt för årets tävlingsomgång är ökad fokus på hållbarhet i renoveringar.

– I år lyfter vi bevarandeperspektivet lite extra, hur man tar vara på kvaliteter i hus från olika tidsepoker, säger Sofia Heintz.

En annan nyhet bland tävlingskriterierna är större tyngd på gemensamma sociala funktioner och hur man skapar mötesplatser, både ute och inne.

Stor klimatnytta

En som gläds åt fokus på hållbarhet i renoveringarna är Gabriella Castegren, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

– En väl utförd renovering kan både minska klimatpåverkan och samtidigt vara bra för både hyresgästernas och bostadsföretagets ekonomi. Om vi kan öka mängden återbruk kan vi också minska mängden byggnadsmaterial som måste nyproduceras, säger hon.

Hur man renoverar på bästa sätt blir nästa stora klimatfråga, tror hon.

– Att kunna nyttja det befintliga beståndet bättre, återanvända material när man renoverar och utnyttja de kvaliteter som finns i en byggnad från början kan ge stor klimatnytta, säger Gabriella Castegren.

Nominera ett projekt

Tävlingsbidraget ska vara slutfört under 2018 eller 2019. Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans.

Priset skulle ha delas ut under festliga former vid Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar i Sundsvall den 27–28 maj. Den konferensen har nu dock ställts in för att förhindra smittspridning av corona-viruset. I stället arrangeras en Fastighetsutvecklingsdag den 31 augusti där vinnaren koras och priser delas ut.

Tiden att nominera förlängs

Tävlingen går vidare och tiden för nomineringar har nu förlängts till den 31 maj. Tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 juni.

Hur gör man för att nominera och tävla? Vad måste skickas in? Läs allt om tävlingen här.

Sveriges Allmännytta har också utlyst en tävling om Årets bästa nyproduktion. Läs mer om den tävlingen här.

Här är juryn:

Martin Erlandsson, forskare och expert på miljöanpassat byggande vid IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid KTH
Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen på RISE samt adjungerad professor i byggnadsfysik
Magnus Schön, landskapsarkitekt och hållbarhetsansvarig på Kod Arkitekter