Byggnader står för en betydande del av energianvändningen och bidrar därigenom till klimatförändringen. För att adressera detta har EU nyligen omarbetat direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), vilket syftar till att främja energirenoveringar och övergången till förnybar eller fossilfri energi.

Rapporten påvisar både vikten och möjligheterna med energieffektivisering i byggnader. Den avslöjar också de betydande kostnader om 565 miljarder kronor som är förknippade med en dubblering av energirenoveringstakten.

– Det är avgörande att dessa medel investeras på ett förnuftigt sätt för att förhindra betydande klimatpåverkan från framtida energirenoveringar, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta och författare till rapporten.

Många på plats

På onsdagen presenterades rapporten vid ett seminarium i riksdagen som snabbt blev fullsatt.

– Det var många politiker och tjänstemän som var på plats, och de ställde många och bra frågor, säger Anna Weihe, pressansvarig på Sveriges Allmännytta.

Fullsatt på riksdagsseminariet när rapporten om energirenovering diskuterades. Foto: Viktoria Raft

Risk för höjda hyror

Sveriges Allmännytta uppmanar i rapporten till innovationer och efterlyser en rättvis och hållbar ekonomisk grund för klimatomställning och energieffektivisering.

Anders Nordstrand betonar att föreslagna energirenoveringskrav kan innebära höjda hyror för fastighetsägare och hyresgäster, särskilt om energirenoveringar tvingas genomföras innan planerad renovering.

Rapporten identifierar flera utmaningar och faktorer som påverkar energirenoveringsprocessen, inklusive förutsägbara priser på byggmarknaden och stigande energipriser. Den belyser också behovet av långsiktig planering och hållbara ekonomiska incitament för fastighetsägare.

19 konkreta åtgärder

I rapporten har Sveriges Allmännytta gjort en omfattande analys utifrån bostäders energiprestanda och förutsättningarna bland medlemsföretagen. Analysen bygger på statistik som bearbetats av Patrik Johansson, it-ansvarig på Sveriges Allmännytta.

Vidare har rundabordssamtal och intervjuer genomförts för att identifiera utmaningar och möjligheter kopplat till den hållbara omställningen.

I rapporten presenteras 19 konkreta åtgärder som riktar sig till politiker, bostadsföretag och byggsektorn.

Fyra män i kavaj står leende framför en stor väggskärm med texten Våra förslag i korthet

David Josefsson, bostadspolitisk talesperson (M), Anders Nordstrand (vd Sveriges Allmännytta), Björn Berggren (energiexpert Sveriges Allmännytta) och Markus Kallifatides, bostadspolitisk talesperson (S), vid riksdagsseminariet om energieffektivisering. Foto: Anna Weihe