Tävlingen är nystartad och arrangeras av Sveriges Allmännytta för att uppmärksamma innovativt byggande. Den allra första vinnaren har nu korats: bostadsområdet Ekedal i centrala Skövde.

Här har Skövdebostäder byggt 150 lägenheter som hyrs ut med speciella ungdomskontrakt – för att få teckna kontrakt måste hyresgästen vara under 30 år.

– Det är verkligen hedrande att Ekedal får den här utmärkelsen. Projektets målsättning har varit att bygga till hyror som ungdomar har råd med, utan att göra avkall på kvaliteten. Vi vill bidra till att unga kommer in på bostadsmarknaden och bor kvar i Skövde, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Allt uthyrt direkt

Uppåt 40 procent av de köande i bolagets bostadskö är mellan 18 och 29 år.

– Så fort vi släppte lägenheterna blev allt uthyrt på en gång, berättar distriktschefen Charlott Kroon.

Hon tog emot beskedet om tävlingsvinsten tillsammans med byggchefen Morgan Arvidsson under allmännyttans fastighetsutvecklingsdag.

– Vi är verkligen superglada och stolta. Ledordet är ungdomar, det är dem vi måste bygga för. Ungdomar är framtiden!

Steg ett i tävlingen om årets bästa bygge är en bedömning av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom arkitektur och fastighetsutveckling. Projekten betygssätts enligt tolv kriterier om bland annat vardagsfunktionalitet, klimatpåverkan, användande av ny teknik, mötesplatser och hur nybygget bidrar till bostadsområdet.

Tryggt och snyggt koncept

Juryn utsåg tre finalister som presenterade sina projekt för deltagarna i Fastighetsutvecklingsdagen 31 augusti. Mot slutet av dagen hölls en omröstning där Ekedal fick flest röster.

– Det här är ett tryggt och snyggt koncept som går att repetera men ändå skapa variation. Vi letar alla efter sätt att bygga bra men ändå till rimlig kostnad. Jag tror att det här är ett attraktivt koncept för allmännyttan och ett skäl till att Ekedal vann omröstningen, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Projektet kvalificerade sig för att få del av det statliga investeringsbidraget. Månadshyran för en etta är 4 200 kronor och en tvåa kostar strax under 6 000 kronor. Snittytan på en lägenhet är 47 kvadratmeter.

– Att bygga prisvärda bostäder till unga är en utmaning som många städer delar och Ekedal visar att det är möjligt, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Hyresgästerna behöver inte flytta den dag de fyller 30 år.

– Man måste vara under 30 när man flyttar in, men sedan får man besittningsskydd och kan bo kvar, säger Morgan Arvidsson.

Husen har inget källarplan. Tvättstugorna är placerade på vinden.

– Där finns det fönster, och hyresgästerna tycker att det är blivit en trygg och ljus lösning.

Fakta om Ekedal

Boende för unga vuxna. Tre lamellhus med låg energiförbrukning och solceller. Sammanlagt 150 lägenheter i centralt läge. Totalentreprenör: Asplunds Bygg.

Så tyckte juryn:

Innovativt och målgruppsanpassat byggande med hyreskontrakt speciellt för ungdomar – känns efterlängtat! Skövdebostäder har lyckats bygga med tydlig målgruppsanpassning och skapa nyproducerade lägenheter till låg hyra.

Lägenheterna har bra storlek, balkong och är väl balanserade. Man har även fått till bra ljusa och rymliga trapphus.

Ekedal: 150 möjligheter för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden med de tre ledorden unga, billigt och med hållbart i fokus.

Övriga finalister/Hedersomnämnande:

Arken – Växjöbostäder

Trähus med sjöutsikt. Tre byggnader med sammanlagt 85 lägenheter intill sjön Trummen. Dubbla balkonger, extra hög tillgänglighetsanpassning och solceller på taken.

Så tyckte juryn:

Ett bostadsprojekt i mycket fin skala i ett fint läge i staden. Höga kvaliteter i boendemiljöer och lägenheter för hela livet med fina stora planlösningar och fönster i tre väderstreck vilket ger fint ljusinsläpp. Hög innovationshöjd. Nytt sätt att bygga med en tung stomme i korslimmat trä.

Flerbostadshus på andra sidan en sjö

Kvarteret Arken ligger mellan två sjöar i Växjö.

Backåkra – Stockholmshem

Kvarteret Backåkra i Norra Djurgårdsstaden är Stockholms första flerfamiljshus med plusenergistandard. Genererar mer energi än de förbrukar. Vridna taknockar ger södervända ytor. Solceller på både tak och väggar, extra cykelplatser och elladdning för bil. 43 lägenheter i två hus med många innovativa tekniska lösningar.

Så tyckte juryn:

Ett komplext projekt där samverkan och prestigelöshet har bidragit till en innovativ helhetslösning med fokus på både energianvändning och gestaltning. Innovativt med en kombination av ett 20-tal tekniklösningar där flera var och en för sig ligger i framkant. Modigt att göra nytt, pröva och våga gå först. Visar på hur viktigt det är med kontinuerlig utvärdering och uppföljning mellan de olika entreprenörerna för att lyckas hitta bästa lösningarna.

Projektet har även lyckat få ihop gestaltning av huset med teknik på ett mycket fint sätt. Fina, relativt stora lägenheter med rymliga balkonger.

Stockholmshems plusenergihus har inglasade balkonger som löper längs alla lägenheter – med två cykelkrokar för upphängning av cyklar på balkongerna.

Läs mer om alla finalister i samlingsdokumentet nedan.


Övriga nominerade:

Kvarteret Kransen – Förbo

Punkthus med fasad i metallkomposit och med växtskärmar som integreras med balkongerna. 31 lägenheter. Del i utvecklingen av stadsdelen Kongahälla.

Så tyckte juryn:

Bra projekt som stödjer området, med fin fokus på att leva hållbart på ett bra sätt. Huset har fina boendemiljöer och kvaliteter och är certifierat enligt Miljöbyggnad silver.

Norra Bullerbyn – LKF i Lund

Två punkthus med tegelfasad och servicelokaler i bottenplanet. Förtätningsprojekt i stadsdelscentrum. 106 lägenheter med låg energiförbrukning och möjlighet att leva hållbart. Bilpool ingår i hyran första fem åren.

Så tyckte juryn:

Bra projekt som blir ett fint tillskott området. Projektet har varit med i ett pilotprojekt för att ta fram klimatkrav i upphandling och är finansierat med gröna obligationer.

De två punkthusen i Norra Bullerbyn ligger intill Fäladstorget i Lund.

Projekt som slutförts under 2018 och 2019 kunde delta i tävlingen.

Tegners Torn – Svenska Bostäder

42 lägenheter i ett förtätningsprojekt i ett tidigare sjukhusområde i innerstadsmiljö. Målsättningen var att koppla den nya byggnaden till stadssiluetten, länka byggnaden med stenstaden och gaturummet, stärka gaturummet och vitalisera ett nytt gatuhörn.

Så tyckte juryn:

Ett mycket fint projekt som tar en fin plats i staden. Huset skapar något nytt och bra på platsen!

Tegnérs torn i kvarteret Sabbatsberg länkar ihop den gamla sjukhusbyggnaden till höger med övriga fastigheter runtikring,

Projekt som slutförts under 2018 och 2019 kunde delta i tävlingen.

Juryn:

Martin Erlandsson, forskare och expert på miljöanpassat byggande vid IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid KTH
Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen på RISE samt adjungerad professor i byggnadsfysik
Magnus Schön, landskapsarkitekt och hållbarhetsansvarig på Kod Arkitekter
Ordförande: Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta