– Det här är så fantastiskt roligt, sa Anna Medin, byggprojektledare på LKF, när hon tillsammans med distriktschef Sofia Ekelin tog emot priset under Allmännyttans Fastighetsdagar i Jönköping.

– Inte minst nu när vi idag fått höra om de andra byggprojekten som också gick till final, det är så otroligt bra projekt det också.

Lika glad var Sofia Ekelin.

– Och vi är särskilt glada för att juryn i sin motivering såg och fångade precis det som varit vår vision med projektet, sa hon.

De nya husen är en förtätning i ett område med 350 befintliga hyresgäster.

– Det har varit många utmaningar under byggtiden, och hyresgästerna har fått stå ut med buller, damm och strålkastare in i lägenheterna. Det gör det extra roligt att vinna det här priset. Och det har verkligen blivit ett riktigt lyft för hela området, sa Anna Medin.

Tio nominerade

Tio nyproduktionsprojekt nominerades till årets upplaga av tävlingen. De nominerade projekten granskades och poängsattes utifrån tolv kriterier om bland annat hållbarhet, nytänkande, arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen och lägenheternas funktionalitet.

Juryn valde sedan ut tre finalister: Micasas kvarteret Kvarndörren, LKF:s kvarteret Gränden och Mimers kvarteret Högne. Genom studiebesök hos finalistprojekten fick juryn möjlighet att på plats skärskåda hur projekten uppfyllde de olika kriterierna.

– Alla finalisterna har en väldigt hög nivå i hållbarhetsarbetet, men med olika inriktningar. Det är väldigt roligt att se hur man både anpassar husens gestaltning och hållbarhetsarbetet efter vad platsen och staden behöver, säger Sofia Hansdotter, tävlingsgeneral och nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

– Kunskapen och drivkraften hos personerna bakom projekten är verkligen något extra!

Efter långa och intensiva överläggningar utsåg juryn kvarteret Gränden till årets vinnande bidrag.

–  En mycket värdig vinnare! Här har man fångat stadens och de boendes behov på ett fantastiskt sätt. Omdaningen är ett riktigt lyft för Gränden, det strålar verkligen, säger Sofia Hansdotter.

Aktörer i vinnarprojektet är byggherren LKF, arkitektbyrån Fojab och byggnadsfirman Otto Magnusson.

Juryns motivering:

”Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö. Husen är omsorgsfullt anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen men tillför också en harmonisk variation i höjd och materialval. Husen har hög kvalitet med fina detaljer och det syns att allt är välgjort. Stor omsorg har även lagts på utemiljöer och gröna tak. Här finns även solceller på taken och elbilspooler för att göra det lättare att leva hållbart. Hög ambition för framtidens förvaltning av området där fastigheten finns som digital tvilling. Kommunikation till hyresgäster sker digitalt.” 

 

Juryn:

Anna Heide, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon
Johanna Bocian Östberg
, studiochef på Okidoki Arkitekter
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på forskningsinstitutet Rise
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)
Örjan Wikforss, arkitekt, professor och teknologie doktor

Tävlingen Allmännyttans bästa nyproduktion arrangeras årligen av Sveriges Allmännytta för att hitta goda exempel på hyreshusbyggande och därmed kunna sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt.

– Vi på LKF är mycket stolta att Gränden, som ett mycket lyckat förtätningsprojekt, uppmärksammas i branschen, kommenterar Fredrik Millertson, vd på LKF.

– Inom allmänyttan är vi måna om att dela våra erfarenheter samtidigt som vi kan få nya från andra bolag, poängterar han.

Mer om kvarteret Gränden

Åtta nya byggnader som vävs samman med den äldre bebyggelsen från 1960-talet. En tidigare baksida i ett bostadsområde har transformerats till en variationsrik stadsmiljö. Den nedsänkta gatan Sankt Hans Gränd har gjorts mer välkomnande och trivsam och trapporna mellan och genom husen skapar kontakt mellan gatan och gårdarna en nivå upp. Det finns både sänkta suterrängplan och en högdel på sex våningar i gatans ena ände, en byggnad som även rymmer grannskapets stora festsal. Utöver olika bostadstyper finns även grupp- och LSS-boenden.

Fasaderna i Gränden har handslaget och mönstermurat tegel.

Antal bostäder: 153 hyreslägenheter och 10 servicelägenheter
Plats: Fäladen, Lund
Byggherre: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 477 kronor per kvm och år

Läs mer om alla nominerade projekt och juryns medlemmar via länkarna nedan. Här finns också en mer detaljerad presentation av det vinnande projektet.