Sveriges Allmännytta vill genom tävlingen sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt som ger mervärden till hela samhället.

– Det finns så mycket att lära från lyckade projekt. Vi vill lyfta upp det som både allmännyttan och många andra gör så bra, alltså hur man bygger bostäder som bidrar till bra boendemiljöer, säger Sofia Heintz.

Nu öppnas tävlingen för 2022 och Sveriges Allmännytta söker anmälningar och nomineringar för projekt som är färdigställda under 2020 och 2021.

–  Vi vill hitta nycklarna som formar ett lyckat projekt, både ur byggherrens, hyresgästernas och samhällets perspektiv.

Jurybesök hos finalisterna

En kunnig jury, med starka kompetenser inom arkitektur, hållbar stadsdelsutveckling, förvaltning, byggherrerollen, klimat och energi, kommer att utse tre finalister.

– Nytt för i år är att juryn har för avsikt att åka ut och besöka alla finalistprojekt på plats, berättar Sofia Heintz.

Därefter utser juryn det vinnande projektet.

Firas på Fastighetsdagarna

Både finalister och vinnare firas under Allmännyttans fastighetsdagar i maj, där konferensdeltagarna också får möjlighet att ta del av själva projekten och de erfarenheter som gjordes under projektets gång.

– Vi vill vaska fram framgångsfaktorerna i de bästa projekten och hur man har gjort. Sedan ska vi dela med oss av den kunskapen så att vi alla kan lära av varandra, säger hon.

Varför gör Sveriges Allmännytta detta i formen av en tävling?
– Tävlingar är ett bra sätt att förmedla konkreta erfarenheter från olika projekt. Med en jury som kan se saken med nya ögon kan man dessutom belysa och lyfta fram nya aspekter än när man själv är inne i frågan, menar säger Sofia Heintz.

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som bygger flerbostadshus, inte bara inom allmännyttan.

– Ju mer vi kan dela mer oss av erfarenheter desto bättre samhällen kan vi skapa. Sveriges Allmännytta har sin grund i medlemsföretagen, men vi samspelar med hela våra bransch och det är viktigt att dela kunskap i hela branschen.

Nominera ett projekt

Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans.
Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 mars.

Hur gör man när man nominerar och tävlar? Vad måste man skicka in? Läs allt om tävlingen här.

Här är juryn 2022

Anna Heide, affärsutvecklingschef, Fastighets AB Trianon
Pia Lundgren, projektområdeschef, SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen på RISE samt adjungerad professor i byggnadsfysik
Lotta Werner Flyborg, vd SGBC (Sweden Green Building Council)
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA, Arkitekturanalys, professor
Johanna Bocian Östberg, arkitekt SAR/MSA, Studiochef Bostad Okidoki Arkitekter