Projektet i korthet

Inblandade bolag

Sigtunahem

Publicerat i november 2022

Ombyggnationen av de drygt 2 000 lägenheter som byggdes under miljonprogrammets tid startade 2010 och avslutades nyligen, när hyresgästerna flyttade tillbaka till sina nyrenoverade lägenheter på Södergatan 4 i Märsta.

Renoveringarna har genomförts enligt bolagets eget koncept – mini-midi-maxi – som ger hyresgästerna möjlighet att påverka sina boendekostnader genom att välja nivå på renoveringen av den egna lägenheten.

”Vi har sparat pengar, det är bra för hållbarheten och hyresgästerna har fått ett bättre boende.”

– Vi har sparat pengar, det är bra för hållbarheten och hyresgästerna har fått ett bättre boende. Det här är fantastiskt både för hyresgästerna och för bolaget, säger Göran Langer, vd för Sigtunahem.

I alla ombyggnationer har nya stammar för vatten och avlopp, ny el i alla lägenheter, ny ventilation, säkerhetsdörrar och upprustning av gemensamma utrymmen ingått.

Tre nivåer att välja på

Inför varje stamrenovering har alla hyresgäster fått göra individuella val för sina lägenheter. De som har valt mini-alternativet har fått ett nytt badrum, i midi-alternativet har även köksrenovering ingått och de hyresgäster som har valt maxi-alternativet har fått sina lägenheter helrenoverade till nyskick.

Kostnaderna för ombyggnaderna har sedan fördelats proportionellt; de som har valt mini har fått lägre hyrespåslag än de som valt midi eller maxi. Det har medfört att i stort sett samtliga hyresgäster som har velat flytta tillbaka till sina ombyggda lägenheter också haft ekonomisk möjlighet att göra det, konstaterar företaget.

– Jag tycker att det är glädjande att modellen som vi tog fram 2010 har varit så framgångsrik. Vi har skruvat och ändrat på modellen lite under vägens gång, men det har hela tiden funnits valfrihet för våra hyresgäster att påverka sitt boende, säger Göran Langer.

Hyresgästföreningen: Jättebra modell

Sigtunahem har haft en dialog med Hyresgästföreningen under hela ombyggnationsprocessen. Parterna har tecknat såväl generella avtal för modellen som lokala avtal om innehåll och hyresjusteringar för de tre olika nivåerna.

– Modellen har fungerat jättebra. Den stora fördelen är att folk har fått möjlighet att välja. Andra hyresvärdar blåser bara ut lägenheterna med rubb och stubb, och sedan kan människor inte flytta tillbaka för att det blir så dyrt, säger Hans Törnqvist, ordförande i Hyresgästföreningen i Sigtuna.

Evakuerat 1 782 hyresgäster

I samband med stamrenoveringarna har hyresgästerna evakuerats och fått tillfälliga boenden. I början fanns inredda evakueringsstugor på gårdarna, men på senare år har Sigtunahem i stället evakuerat hyresgästerna till andra lägenheter.

Sigtunahems projektsamordnare Marita Biverman Lundberg har arbetat med nästan alla ombyggnationer och haft nära kontakter med hyresgästerna.

– Jag har evakuerat 1 782 hyresgäster, och sedan flyttat tillbaka dem efteråt också, berättar hon.

– Att planera allting och att ha kontakt med hyresgästerna tycker jag har varit givande. Det är kul att hitta lösningar på problem och kunna hjälpa folk. Jag upplever att mitt jobb har varit väldigt positivt. Hyresgästerna får någonting nytt, och de som har valt maxi har ofta upplevt att de har fått en helt ny lägenhet.