Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostaden i Umeå

Publicerat i november 2022

– Bostaden har ett ansvar när det kommer till den hållbara utvecklingen av Umeå. Vi behöver ställa om till mer hållbara resalternativ då hyresgästers enskilt största påverkan på klimatet är deras resande, säger Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg på Bostaden.

– Vi vill inspirera och motivera till hållbara lösningar och delar av de ökade intäkterna från kommande prishöjning ska finansiera olika typer av hållbara mobilitetslösningar i form av exempelvis delningstjänster som cykel- och bilpooler.

När den nya prismodellen skulle utarbetas gjordes en utredning tillsammans med mobilitetsexperter. Bland annat jämfördes priser med övriga aktörer i Umeå.

I den nya prissättningsmodellen ska parkeringarna bära sina kostnader för bland annat drift och underhåll. Därtill tas hänsyn till detta:

  • Läge (exempelvis innerstad/ytterstad/förort)
  • Egenskaper (garagets eller parkeringsplatsens standard; värme, markparkering etcetera)

Den nya prismodellen träder i kraft om drygt ett år, den 1 januari 2024. Tidsfristen ska ge hyresgästerna möjlighet att förbereda sig och eventuellt ställa om.

Läs mer om nya prismodellen här.