Projektet i korthet

Inblandade bolag

Östersundshem

Publicerat i juni 2020

– I grunden har vi tänket att ingen kommer skaffa elbil om det inte finns möjlighet att ladda den och om de inte ser den möjligheten omkring sig, säger Karin Österberg, hållbarhetschef på Östersundshem AB.

Sökte effektmässigt utrymme

Hon berättar att inventeringen av möjliga elbilsplatser våren 2016 i första hand handlade om placering ur ett energiperspektiv, att se var det fanns kapacitet till laddning på de befintliga fastighetsabonnemangen. Östersundshem placerade därefter ut 56 laddare spritt i det äldre beståndet, inom cirka 500 meters radie från hyresgästernas portar, där det fanns effektmässigt utrymme. Bolaget hade sökt stöd hos *Klimatklivet som tog halva investeringskostnaden.

Sedan dess har de utökat antal elbilsplatser ytterligare med laddstolpar inom sin nyproduktion. De är därmed snart uppe i 100 bilplatser med laddare inom sitt bestånd på totalt cirka 4000 bostäder.

Alla Östersundshems hyresgäster som hyr bilplats, oavsett om det finns laddmöjlighet eller inte, hyr en specifik plats, vilket Karin Österberg menar underlättat i sammanhanget. Och ger överblick.

– Det har kommit enstaka förfrågningar om elbilsladdning där vi inte har laddare, där det inte alltid går att lösa på grund av att det inte finns effektutrymme. Det vi tittar på nu är om vi framöver kan använda oss av en energi-hub** för att ge utrymme för elbilsladdning i fler fastigheter.

Vill ”gå före”

– Vi har ett förhållningssätt i vårt hållbarhetsarbete att ”gå före” och det har vi även gjort här. Vi har byggt proaktivt för att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att kunna ha elbil. Sen är det såklart en morot att få 50 procent av kostnaderna täckta genom stöd, säger hon och tillägger uppmuntrande:

– Att söka det är idag jätteenkelt och går snabbt jämfört med hur det var tidigare.

Karin Österberg tycker att de märker av att intresset för elbilsladdning inom målgruppen som vill bo i nyproduktion är större än snittet i beståndet i övrigt. Den som skriver upp sig på en bostad i ett nyproduktionsprojekt kan samtidigt anmäla intresse för elbilplats.

– I all nyproduktion ska minst 10 procent av bilplatserna ha laddmöjlighet, men vi gör förberedelser för framtida behov genom att lägga tomrör till övriga parkeringsplatser, berättar hon.

Hon lyfter samtidigt fram att det inte bara är det egna bolagets ambition som styr. Östersunds kommun villkorar ett lågt parkeringstal mot att fastighetsbolaget erbjuder laddplatser och elbilspool för hyresgästerna. I dagsläget har bolaget tre aktiva bilpooler.

– De förhöjda kostnader vi har för de investeringar vi gör i laddning och elbilpooler täcks till stor del av att vi slipper anlägga fler parkeringsplatser. I vissa nybyggnadsprojekt i centrala områden kan ett lågt parkeringstal vara avgörande för om projektet går att realisera eller inte.

Får regelbundet statistik

Bolaget använder sig av laddoperatören Bee, tidigare Clever. Östersundshem äger laddarna men Bee sköter all hantering såsom kontrakt, debitering och service. Hyresgästerna betalar 1,35 kronor per kilowattimme samt kostnad för själva parkeringsplatsen på mellan 590 och 750 kronor, beroende på typ av plats.

– Vi har valt ett rättvist system, med betalning för faktisk förbrukning. Jag tror heller inte på att använda sig helt av schablonbetalning på sikt. Storleken på elbilsbatterierna är alltför varierande. Vissa med bilar med lång räckvidd laddar för 300 kronor i månaden, medan andra med en mindre bil eller laddhybrid laddar för 50 kronor i månaden. Det går emot likabehandlingsprincipen, säger Karin Österberg.

Hon får regelbundet statistik från Bee, men i övrigt har hon eller de andra på Östersundshem inte särskilt mycket med elbilplatserna att göra. Eftersom stolparna är tydligt märkta med laddoperatörens kontaktuppgifter är det sällan hyresgästerna hör av sig till exempelvis kundservice.

Skattetekniska avvägningar

Östersundshem använder sig även av extern förvaltning av parkeringsbeståndet. Valet att använda sig av både parkeringsbolag och laddoperatör förklarar hon beror på de rent skattetekniska avvägningar som bolaget gjort.

– Att hantera allt kring elbilsladdning blir ju ett nytt segment som kräver en hel del intern kunskap. Man behöver lägga in rätt så mycket kraft om man ska arbeta med detta själv, resonerar hon.

Myntets baksida är frustrationen att ”stå bredvid” när laddplatser står tomma trots att efterfrågan finns.

– Platserna finns där, en hel del står tomma och vi får enstaka förfrågningar. Vårt system bygger ju på att parkeringsbolaget är lyhörda och aktiva i sin marknadsföring. Att produkten, lediga laddplatser är synlig på deras hemsida.

Den egna bilparken har varit eldriven sedan 2015 och nattladdas främst, vilket görs i garaget på huvudkontoret. Östersundshem lastbalanserar för att undvika effekttoppar. Möjlighet finns även att stödladda vid områdeskontoren dagtid.

*Naturvårdsverkets Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

** En hub som samlar data från olika komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.

Foto: Invigning av Östersundshems laddprojekt med Isabella Lövin, dåvarande klimatminister och Karin Österberg, hållbarhetschef Östersundshem. Fotograf: Victoria Herkules.

Goda exempel från Allmännyttan