Projektet i korthet

Inblandade bolag

Familjebostäder i Göteborg

Publicerat i november 2022

Syftet med tävlingen och hur det gick till att tävla presenterades under våren 2021 för alla 260 medarbetare i företaget. Det resulterade i att 30 tävlingsbidrag skickades in – alltifrån större projekt till att arbeta mer med lågt hängande frukter.

En projektgrupp sållade sedan ut och nominerade ett antal bidrag till en jury (bestående av VD, ekonomichef, specialistchef, kommunikationschef och förvaltningschef).

Två bidrag vann, där vinnarna presenterades genom överraskning med pompa och ståt, diplom, vegansk tårta, motivering uppläst av VD:n och priset att åka till Klimat- och energikicken i Skellefteå.

– Det allra roligaste var att få lyfta och ge uppmärksamhet åt engagerade klimathjältar i bolaget, berättar Karin Hagberg, hållbarhetsansvarig på Familjebostäder.

Regnvatten till odlingslotter

Tävlingsbidragen genomförs sedan i praktiken. Förstapris gick till miljövärden Katarina Palm med idén att återanvända regnvatten till vattning av odlingslotter och rabatter. Byggstarten sker under hösten för att inte störa hyresgästernas odlingssäsong då grävandet sker i anslutning till lotterna. Budgeten är på 2 miljoner kronor och blir det pengar över går det till att rusta upp odlingslotterna.

Den andra vinnaren – arbetsgrupp Tynnered – ville byta ut alla plastpåsar i papperskorgarna på gårdarna mot mer klimatsmarta alternativ. Miljövärdarna Joakim Abrahamsson och Helene Persson gick igenom alla avtal för att hitta det bästa alternativet och landade till slut i påsar gjort på 100 procent nedbrytbart material.

Familjebostäder menar själva att arbeta med intern förankring inte behöver vara så svårt.

– Genom denna tävling har vi med enkla medel underlättat för medarbetare att inkomma med idéer. Självklart är idéer alltid välkomna, men genom tävlingen blir det på ett roligt sätt och klimathjältar i bolaget lyfts och kan verka som förebilder för kollegorna, säger Karin Hagberg.

Fortsättning följer

Under 2022 körde Familjebostäder en andra runda med tävlingen, denna gång med fokus på förnyelsebar energi och klimatsmarta kontor. De vinnande bidragen var ett förslag på solcellsbelysning på lyktstolpar samt en idé om ett sätt att återvinna pappershanddukar på företagets kontor.

Familjebostäder planerar att genomföra tävlingen även under 2023, men med en viss konceptutveckling.

Bild 1: Miljövärdarna Joakim Abrahamsson och Helene Persson.
Bild 2: En illustration över det vinnande bidraget kring cirkulär vattenanvändning. Bild: Hanna Bäck
Bild 3: Familjebostäder i Göteborg vann kategorin ”Klimatsmart boende” i tävlingen Bästa klimatinitiativen 2022.

Vinnare av Bästa Klimatinitiativen 2022

Familjebostäder i Göteborg blev vinnare av utmärkelsen Bästa klimatinitiativ inom allmännyttan i kategorin ”Klimatsmart boende”. Detta för att de med stort engagemang skapat klimatsmarta lösningar med avstamp i kreativitet och interna idéer. Deras projekt ”Bästa klimatidén” involverar hela organisationen i omställningen.

Totalt har tre allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sitt klimatarbete och därmed tagit viktiga steg mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom Familjebostäder i Göteborg utsågs följande vinnare i två andra kategorier.

• Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden i Falun

• Klimatkrav på leverantörer: Skelleftebostäder AB (Skebo)

Läs mer om vinnarna i tävlingen

Allmännyttans Klimatinitiativ

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.
Idag deltar 192 medlemsföretag som tillsammans har mer än 800 000 lägenheter.

Läs mer om Klimatinitiativet

Goda exempel från Allmännyttan