Projektet i korthet

Inblandade bolag

Helsingborgshem

Publicerat i februari 2019

Den gröna väggen – som är 2,5 meter bred och 1,20 hög – har många krokar där vem som helst kan hänga jackor de inte använder. Större delen är under skyddande tak och varje vardag tittar Helsingborgshems personal till väggen och gör plats för nya jackor.

– Ett initiativ som Wall of kindness är både återbruk och en fantastiskt fin möjlighet att föra människor närmare varandra genom att göra det lättare att ge, och att få, förklarar Dragana Curovic, bosocial utvecklare på Helsingborgshem.

Samarbete med Stadsmissionen

Projektet genomförs tillsammans med Skånes Stadsmission, som varje vecka hämtar jackor som blivit över – och delar ut dem till behövande.

– Kretsloppet från dem som har över till dem som behöver tydligt och enkelt. Det påminner människor om hur lätt det är att dela med sig och ta ansvar för varandra, säger Alireza Mobasheri, projektledare för Skåne Stadsmissions gåvoinlämning.

Idé från Iran

Idén till Wall of kindness var ursprungligen ett medborgarinitiativ i Iran, som fått efterföljare på flera håll i Sverige, bland annat Malmö och Lund.

Helsingborgsväggen kommer att sitta uppe fram till mitten av mars.