Projektet i korthet

Inblandade bolag

Familjebostäder i Stockholm

Publicerat i november 2020

Nu har flera gårdar rustats upp, fyra nya lekplatser invigts och därtill har fastigheternas skalskydd förbättrats med brytförstärkta dörrar, närvarostyrd belysning i förrådsutrymmen och låssystem med elektroniska nycklar i källarna. Det har även anordnats trygghetsbesiktningar, trapphusmöten, nattvandringar och sommaraktiviteter för barn.

– Rågsved ska vara en trygg plats för boende, och en osäker plats för kriminella, framhåller styrelseordförande Dennis Wedin.

Bostadsbolagets trygghetsindex ökar nu i området för fjärde året i rad.

– Det är glädjande att se att vårt arbete ger resultat, men vi nöjer oss inte utan jobbar mot att ytterligare öka tryggheten i området, säger Lars Nylund, fastighetschef på Familjebostäder.

Foton: Markus Hallberg och Johnér Bildbyrå (flygbilden)

Läs mer om satsningarna här