Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostaden i Umeå

Publicerat i augusti 2019

Bostadsbolaget sätter även upp anslag i alla trapphus för att informera om verksamheten. Tanken är informera ensamma personer – och personer i deras närhet – att det finns hjälp att få, och även att rekrytera ytterligare volontärer och idrottsföreningar till projektet.

Ett tiotal elitspelare i Umeå BSKT har genomgått en förberedande utbildning i bemötande, sekretess, etiska regler med mera. Uppdragen kan exempelvis bestå i fikastunder, promenader, skjuts till någon aktivitet och småtjänster hemmavid.

– Vi vill med hjälp av det här projektet stödja och hjälpa personer som har svårt att komma ut på egen hand eller som bara behöver någon som hälsar på ibland. Med stöd av olika samarbetsparter, bland annat Bostaden, kan vi genomföra dessa aktiviteter, säger Michael Jalmby, projektledare och ordförande för Umeå BSKT.

”Dubbel samhällsnytta”

Anders Hugosson, marknadschef på Bostaden, framhåller att samarbetet är en del av företagets hållbarhetsarbete.

– Projektet gör dubbel nytta i samhället genom att göra gott för människor som är ofrivilligt ensamma, samtidigt som det skapar meningsfull sysselsättning för elitidrottare, säger han.

Projektet genomförs i samarbete med den ideella föreningen Frivilligcentralen, som för samman människor som behöver hjälp med personer som vill göra insatser för andra.

Kort om social isolering

  • Omkring 300 000 personer i landet beräknas vara socialt isolerade, det vill säga bor ensamma och träffar anhöriga, vänner och bekanta högst ett par gånger i månaden.
  • Ensammast är de äldre. Var tionde över 75 år är socialt isolerad enligt definitionen ovan. Bland ungdomar mellan 16 och 24 år är andelen endast en procent.
  • Två procent av befolkningen räknas som höggradigt socialt isolerade. Det innebär att de – utöver att vara socialt isolerade när det gäller möten med andra människor – har kontakter via telefon och över internet mer sällan än en gång i veckan. I åldrarna 85 år och äldre är den andelen 8 procent.
  • Skillnaderna mellan könen är inte stora – med undantag för åldersgruppen 55–64 år. Där är mer än dubbelt så många män socialt isolerade jämfört med kvinnorna.
  • Det finns inga säkerställda skillnader mellan personer födda i Sverige och utomlands födda med avseende på social isolering.

Källa: Statistiska centralbyrån
(som understryker att de statistiska måtten för social isolering inte visar hur ensamma människor upplever sig vara)