Projektet i korthet

Inblandade bolag

Kristianstadsbyggen/ABK

Publicerat i november 2020

Genom okrossbara speglar i taket, och även i väggarnas överkanter och nederkanter, ska illusioner skapas om dubbel takhöjd och större bredd på passagen. Spegeltaket får också lampor som ska upplevas som svävande. Därtill läggs lysande ledslingor i golvet, som avspeglas i taket.

För att stävja längre vistelser målas väggarna i ett färgstarkt och intensivt mönster.

– Vi vill skapa en attraktiv passage som är inbjudande att gå genom, utan att inbjuda till att vistas där, säger Henrik Strand, vd på Kristianstadsbyggen (ABK).

Dessutom ska en återkommande musikslinga ljuda från högtalarna.

– Går man genom passagen ska musiken bidra till att man får en positiv upplevelse av platsen. Men det är tänkt att vara svårare att stå där länge, eftersom samma slinga spelas om och om igen, förklarar arkitekten Helena Nyholm.

På kvällar och nätter kommer passagen att hållas stängd genom utsmyckade smidesgrindar.

Läs mer om tunneln här