Projektet i korthet

Inblandade bolag

Hyresbostäder i Norrköping

Publicerat i september 2021

– I vår nya hållbara renoveringsprocess är barnperspektivet med redan i den förstudie som vi gör innan vi bestämmer hur vi lägger upp renoveringen, berättar Anna Kanervo, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder.

I samband med förstudien intervjuas alla hyresgäster.

– Och om det finns barn i hushållet frågar vi hur familjen upplever boendet utifrån barnens perspektiv. I våra pilotprojekt hittills har pandemin gjort att vi behövt göra intervjuerna per telefon, och därmed har vi inte haft möjlighet att träffa familjerna och barnen. Men i framtiden blir det ju lättare att prata även med barnen, och inte bara deras föräldrar.

Ritar och pekar på kartor

Anna Kanervo berättar också att Hyresbostäder vid flera tillfällen givit barn möjlighet att komma med synpunkter när utemiljöer och lekplatser byggts eller byggts om.

– Barnen har till exempel fått rita sina önskemål, peka på en karta vad de önskar på platsen eller visa var de känner sig otrygga. Ett riktigt gott exempel är en aktivitetsyta och hinderbana i Skärblacka, där elever från en närliggande skola varit delaktiga i högsta grad.

Teckningar i  miljöstugor

Ett annat exempel är att barn ritat teckningar till de egna husens miljöstugor.

– En konstnär har sedan förstorat och målat teckningarna på innerväggarna i miljöhusen. Mycket uppskattat!

Koncept för att våga ta plats

Även vid mötesplatsen Kunskapens hus i bostadsområdet Klockaretorpet har barn och ungdomar påverkat sin närmiljö genom konstnärlig gestaltning på papperskorgar, elskåp med mera.

– I Kunskapens hus finns ju också möjligheter för många andra uttryck – bara fantasin sätter gränser. Till exempel ska ett gäng unga tjejer med hjälp av en konstnär jobba fram ett koncept för att tjejer ska våga ta plats i det offentliga rummet, säger Anna Kanervo.

Påverkar lokalsamhället

Ytterligare ett exempel är en sommarjobbssatsning där sju ungdomar knutna till Kunskapens hus fått möjlighet att påverka sitt lokalsamhälle.

– Det här gänget har under sommaren bland annat bjudit in de boende till skapande aktiviteter och även dokumenterat ”livet i Klockaretorpet”.

 

Vill du veta mer om hur bostadsbolag kan arbeta med barnets rättigheter?
Beställ Sveriges Allmännyttas nya vägledning Bostadsbolaget och barnen här i vår webbshop