Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, jämföra rutiner och arbetssätt när det gäller ombyggnadssamordning.

Vi håller en kurs för ombyggnadssamordnare en gång per år. De som har utbildats erbjuds att vara med i nätverket, alltså växer nätverket för varje år. Alla som är med i nätverket är ombyggnadssamordnare.

Nätverksträffar hålls en gång per år, från lunch till lunch. Oftast görs även studiebesök.

Kontakt
placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Fastighet & Hållbarhet
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.