Syftet med nätverket är att utöka och förenkla möjligheterna att utbyta erfarenheter och kunskap mellan medarbetare från olika företag. Nätverket startades upp 2013 och träffas en gång om året i Stockholm samt erbjuder något /några studiebesök i landet.

Det går bra att ansluta sig när som helst, antalet platser är inte begränsat. När du gått med kommer du få frågor inom nätverket från medlemmarna eller Sveriges Allmännytta när det behövs inspel, erfarenheter och exempel, eller stöd i att driva aktuella frågor.

Vi lyfter löpande upp bra och dåliga exempel, djupdyker i renoveringsprojekt, tar fram statistik och underlag för jämförelser, diskuterar upphandlingsmetoder och behov av utbildning och utveckling. Deltagarna får i hög grad medverka och bistå under träffarna och har dessutom möjlighet att påverka Sveriges Allmännyttas fördelning av resurser inom ämnena.

Vi bjuder in föreläsare bland annat inom ämnena:

  • Praktisk entreprenadjuridik
  • Projektledning och teambuilding
  • Arkitektur och samhällsbyggnad
  • Projektekonomi, målstyrning och uppföljning
  • Upphandling
  • Byggregler
  • Uppförda bostadsprojekt
  • Utförda renoveringsprojekt

Även entreprenörer och leverantörer som har system eller andra intressanta förslag till lösning av de utmaningar vi har framför oss bjuds in till nätverksträffarna.

Kontakt
placeholder+image
Sofia Hansdotter
Expert Fastighetsutveckling & Nyproduktion, Fastighet & Hållbarhet