Välkommen till Sveriges Allmännyttas nätverk för dig som arbetar med eftermarknad! Eftermarknad efter nyproduktion eller större renoveringar är viktigt, eftersom ett bra arbetssätt att hantera eftermarknaden både sparar pengar och ger nöjdare hyresgäster.

Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte för dig som är deltagare med de andra deltagarna, och att Sveriges Allmännytta får värdefull input om eftermarknadsfrågor. Det är deltagarnas frågor, funderingar och erfarenheter som står i centrum i nätverket.

Kontakt
placeholder+image
Anna Lackman
Expert fastighetsförvaltning, Fastighet & Boende
Anna Lackman är expert inom fastighetsförvaltning.