Vägledning för nya Energi-Index och klimatdata

SMHI har uppdaterat normalårsperiod, från 1981–2010 till 1991–2020. Det påverkar korrigering av uppmätt energianvändning för uppvärmning, som minskar i och med denna förändring.

Sveriges Allmännyttas ambition är lika hög som tidigare: 30 procents minskad energianvändning mellan 2007 och 2030. För att ta hänsyn till nya förutsättningar från SMHI kommer Klimatinitiativet korrigera data bakåt så att basårets energianvändning blir något lägre jämfört med tidigare.

Trots denna justering kommer sannolikt den historiska korrigerade energianvändningen sjunka något, bland annat beroende av att SMHI justerat ytterligare parametrar utöver ovan nämnda. Mer information finns i den nedladdningsbara vägledningen nedan, samt kommer att ges i samband med Klimatinitiativets fokusträffar.