Placeholder

Alla räkneexempel: Vi har utgått från Nils Holgerssons typfastighet som är ett mindre flerbostadshus med 15 bostäder och 1000 kvm boyta.

Varmvatten

Plana ut kurvan

När energianvändningen är som högst, det är då klimatutsläppen är som störst: el måste importeras och fjärrvärmeverken kör igång sin reservkraft, som ofta har stor klimatpåverkan. Med exempelvis effektvakt eller varmvattenprioritering är det möjligt att minska de maximala effektuttagen av värme. 

Är era tvättmaskiner kopplade till varmvatten, utvärdera om ni kan förskjuta tvättiderna för att minska effekttopparna. 

Kontrollera användningen – leta läckor

Inrätta rutiner för att kontrollera att onödig vattenanvändning genom läckage ej finns. Vanligaste källorna är droppande kranar och rinnande toalettstolar. Om möjligt, kontrollera hur mycket kallvatten som används i huset mellan klockan tre och fem på morgonen. Användningen bör inte överstiga 0,050–0,075 m3/timme. 

Räkneexempel: En droppande kran kan på en dag dra lika mycket energi och vatten som en dusch och det till ingen nytta. Står kranen och droppar ett helt år motsvarar det 100 fyllda badkar med vatten – helt i onödan! 
I en läckande toalett kan över 1000 liter vatten per dygn försvinna i onödan. Det motsvarar nästan sju fulla badkar – per dygn! 

Teknisk isolering - isolera dina rör och kanaler

Se över och åtgärda bristande isolering av varma och kalla rör och ventilationskanaler. Se särskilt över isoleringen i undercentral, varmvattencirkulationen för huset eventuella kulvertar och ventilationskanaler (särskilt om de går i kalla utrymmen, exempelvis vind).

Räkneexempel: Sammantaget kan förbättring av undercentral, varmvattencirkulation, kulvertar och ventilationskanaler minska energianvändningen för värme med 5000–8000 kWh/år, vilket motsvarar 5–8 kWh/m2 Atemp, år.