Branschöverenskommelse för uppföljning av energianvändning i nya hus

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Krav i Boverkets Byggregler, på energianvändningen och på redovisning av uppmätta värden, gav upphov till behovet av en objektiv och standardiserad modell för överenskommelse om energianvändningen i en byggnad. Den är också ett viktigt hjälpmedel i en byggprocess där byggherre ställer skarpare krav på energianvändningen än att klara BBR-kraven. Utgångspunkten är ett avtal mellan byggherre och entreprenör.

För att på ett enhetligt sätt kunna ta hänsyn till brukarnas påverkan i energiberäkningar finns rapporter med väl underbyggd information om brukarindata i Svebys material. Det ingår även underlag som rör verifieringsskedet, med information om strategiska mätpunkter och hur korrigering för eventuella avvikelser bör utföras.

Ladda ner material kostnadsfritt

Dokument och hjälpmedel är gratis att ladda ner från Svebys webbplats och fria att använda i arbetet med att komma överens om och verifiera sin energianvändning. De är däremot copyrightskyddade mot att användas utan hänvisning i andra rapporter, då krävs tillstånd från Sveby.

Länkar och dokument