Genom att systematiskt analysera åtgärder och aktivt driva energirenovering har Sveriges Allmännyttas medlemmar visat att det är möjligt att mer än halvera energianvändningen i befintliga byggnader och nå energiprestanda som motsvarar nybyggnadskrav avseende energi. Några exempel sammanfattas nedan. Mer information återfinns i länkar.

 

kWh per kvadratmeter och år
Brogården, Alingsås Katjas Gata, Göteborg Äpplet/Päronet, Växjö Sälghugget, Uddevalla
Energiprestanda före 177 178 136 ~150
Energiprestanda efter 58 60 77 ~90
Förbättring 67% 66 % 43% 40%