Prisskillnader – avfall, VA, el och fjärrvärme

I rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” förflyttas en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner. Syftet med undersökningen är att redovisa prisskillnaderna för avfall, VA, el och fjärrvärme i landets alla kommuner. Målet? Att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Bakom undersökningen står vi på Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen och Hyresgästföreningen Riksförbundet.

På Nils Holgerssons webbplats kan du:

  • Ladda ner den senaste rapporten
  • Ladda ner en kort sammanfattning av rapporten
  • Beställa kompletterande material
  • Få en kommunvis redovisning

Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser.

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av oss på Sveriges Allmännytta, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme.

Syftet? Att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme och att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.