Klimatpåverkan och resursförbrukning

De flesta bostadsföretag vet vilken energianvändning som fastighetsbeståndet har, men att värdera företagets miljöpåverkan är långt ifrån självklart.

Energianvändningens två dominerande miljöaspekter är klimatpåverkan och resursförbrukning. Det finns i dagsläget ingen allmängiltig standard för att värdera dessa, utan det förekommer en rad olika metoder för hur framförallt klimatpåverkan från energianvändningen värderas i fastigheter. För att kunna göra jämförelser företag emellan har vi på Sveriges Allmännytta tagit fram en handledning med riktlinjer för att kunna värdera miljöpåverkan av energianvändningen i ett fastighetsbestånd. Handledningen gavs ut 2010 och uppdaterades 2013.

Gemensam standard

Avsikten är att skapa en standard för värdering av energianvändningen för våra medlemsföretag och för att öka medvetenheten om energins miljöpåverkan.

En viktig aspekt som lyfts fram i handledningen är de olika energislagens varierande miljöpåverkan. Till exempel har fjärrvärme mycket varierande miljöprestanda beroende på vilket fjärrvärmenät som analyseras.