Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta och har arbetat fram en övergripande rekommendation för IMDvatten i syfte att underlätta för lokala parter att komma överens vid införandet genom att vägleda:

  • Säkerställande av väl fungerande tappvattensystem
  • Fastställande av normal tappvattenanvändning inför införande av IMDvatten
  • Underlag för hyresjustering i samband med införande av IMDvatten
  • Förhandlingsöverenskommelse, inklusive hantering av prisförändringar
  • Information inför införande av IMDvatten

Rekommendationen hittar du bland länkarna längre ned.

Se inspelningen av webbinariet via länken nedan

Webbinarium: Ny rekommendation för IMD tappvatten 2023-09-08 – Inspelning