EU:s förslag om energieffektivisering och byggnaders energiprestanda är nära sin slutfas och slutgiltig lagstiftning väntas innan det svenska EU-ordförandeskapet löper ut, juni 2023. Förslagen ställer långtgående krav på renovering av byggnader där allmännyttan drabbas särskilt hårt. Är det rimligt och vad kostar det?

I bifogad pdf försöker vi belysa effekten av de pågående förslagen och eventuella ekonomiska konsekvenser.

Sammanfattningsvis visar vi att renoveringstakten kommer att behöva öka, oavsett hur framtida direktiv eller lagkrav faller ut. De kostnader som det medför för allmännyttan kommer att stiga med minst 30 procent.