En flexibel byggnad har förmågan att anpassa sig till förändrade energiförhållanden, såsom variationer i energipriser och utbudet av förnybar energi. En flexibel byggnad kan också anpassa sig till förändrade användningsförhållanden, såsom variationer i antal användare eller användning av utrymmen. Detta kan resultera i betydande kostnadsbesparingar och minskade klimatpåverkan.

Flexibilitet ur ett byggnadsperspektiv utgår oftast från att man identifierar en eller flera av följande möjligheter: lastförskjutning, lastkapning eller lastökning. Vanligtvis används de engelska begreppen som förklaras nedan.

Load shifting - Lastförskjutning

Load shifting är en strategi för att minska toppbelastningen genom att flytta energianvändningen från perioder med hög efterfrågan till perioder med lägre efterfrågan. Detta kan göras genom att använda energiintensiva apparater eller system under tider på dygnet när priserna och belastningen är lägre.

Load shaving - Lastkapning

Load shaving är en strategi för att minska toppbelastningen, men i detta fall används energisparande tekniker för att minska den totala energiförbrukningen under perioder med hög efterfrågan. Alternativt olika tekniker som inte tillåter belstning över en viss nivå.

Valley filling - Lastökning

Valley filling är en strategi som syftar till att utnyttja överskottet av energi under tider på dygnet när efterfrågan är låg. Överskottet av energi kan användas för att ladda energilager eller för att driva energikrävande system som normalt skulle använda energi under perioder med hög efterfrågan.

Sammanfattningsvis är load shifting, load shaving och valley filling strategier för att optimera användningen av energi och minska toppbelastningen på elnätet genom att flytta energianvändningen till tider på dygnet med lägre efterfrågan och utnyttja överskottet av energi under tider med låg efterfrågan.