Att sänka effekttoppar och öka andelen förnybar energi är viktiga åtgärder för minskad miljöpåverkan, dämpa energipriserna och bidra till tryggare energiförsörjning. Effekttoppar och förnybar energi är ett fokusområde inom Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ.