Placeholder

Kontrollera energiuppföljningssystemen 

Förutom att kunna följa energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel bör även ytterligare information samlas in. Att följa inomhustemperaturen och installationer som använder mycket energi (exempelvis ventilationsaggregat) ger värdefull information. 

Genom att ha tillgång till korrekt information kan orsaker till avvikelser indikeras och en mer noggrann avvikelse analys kan inledas, men ofta kan felet identifieras redan på distans. 

Alla räkneexempel: Vi har utgått från Nils Holgerssons typfastighet som är ett mindre flerbostadshus med 15 bostäder och 1000 kvm boyta.

Åtgärder inom värme, varmvatten och elektricitet

Värme

Här finns tips på vad man kan titta på vad gäller värmen i fastigheterna. Hur ser det ut med ventilationen? Fungerar den korrekt? Är givarna placerad på rätt sätt och fungerar termostaterna rätt? Finns det utrymmen som värms i onödan eller entrédörrar som inte stängs ordentligt?

Varmvatten

Det är viktigt att ha rutiner för att kontrollera att det inte är onödig varmvattenanvändning på grund av läckage. Men det är även viktigt att se över bristande isolering av både varma och kalla rör och ventilationskanaler.

Elektricitet

Det finns mycket att tänka på så att inte elanvändningen blir onödigt hög. Kontrollera att belysningsstyrningen fungerar och att släckta lysrör inte är trasiga och drar energi i onödan. Finns det värmekablar i stuprör och hängrännor som står på året runt? Här hittar ni massor av tips.

Arbeta strategiskt med energieffektivisering

Förbättringsarbete i fyra steg

Tekniska åtgärder som kräver större investeringar

Involvera de boende i energispararbetet