Placeholder

Prognos laddbilar

Branschorganisationen Bil Sweden prognostiserar att andelen elbilar, av nyregistreringar, kommer att uppgå till 40 procent 2023 och laddhybridernas andel uppgå till 25 procent. Trafikverket har i en scenarioanalys gjort bedömningen att det bör finnas cirka 1 miljon laddbara fordon för att nå transportsektorns utsläppsmål till 2030. Trafikanalys prognostiserar att det 2025 kommer att finnas cirka 1 miljon laddbara personbilar i trafik, vilket i så fall kommer att utgöra ungefär 20 procent av alla personbilar i trafik.

Enligt prognos från Power Circle kommer vi ha ca 2,5 miljoner laddbara fordon 2030 vilket kan komma att motsvara ca 50% av fordonsflottan.

Snabb utveckling kräver snabba förändringar

Denna snabba utveckling innebär snabba attitydförändringar bland både beslutsfattare och kunder. Laddinfrastrukturlösningar börjar bli krav i till exempel arkitekttävlingar och vid markanvisningar, fastighetsägare får frågor om laddplatser och företag fattar beslut om att byta ut hela eller delar av sin fordonsflotta till eldrivna fordon.

För bostadsområden med ett förhållande mellan parkeringar och bostäder (ofta kallat p-norm) om 1, kommer alltså 20-50 procent av parkeringarna behöva laddmöjlighet till 2030. För bostadsområden med p-norm 0,5 så behöver sannolikt 40-100 procent av parkeringsplatserna utrustas med laddmöjlighet.

Här hittar du senaste informationen om antalet laddbilar i Sverige.

Det här behöver du tänka på

  • Dimensionering av antalet laddplatser
  • Hur ska vi ta betalt och hur kommunicerar vi det?
  • Teknisk installation och effektkapacitet i byggnaden

Våga testa! Lär av erfarenheter!

Det bästa sättet att lära sig om laddinfrastruktur är att testa i liten skala. Att installera några få laddpunkter kräver inte mycket förberedelse och jobb. Installera en laddplats för normalladdning eller undersök om det finns en motorvärmarplats som går att konvertera.

Framtidens mobilitet

I omställningen till ett hållbart samhälle är frågeställningar som hur vi transporterar oss och hur vi ser på bilismen under stor förändring. Framtidsvisionerna som ritas upp handlar om tillgången till transport och inte så mycket om ägandet av bil. Transportbehovet finns kvar men kommer utföras på andra sätt än idag och man tittar bland annat på mobilitetshubbar där man har sömlös tillgång till cykel, små bilpoddar, kollektivtrafik, elsparkcyklar och bilar på ett och samma kort. Det här ger flera samhällsnyttor så som minskade kostnader för den enskilde personer men även ett effektiv delande av resurser. I Allmännyttans mobilitetsprojekt undersöker vi möjligheterna att ställa om till delad elektrisk mobilitet.

Behov av laddinfrastruktur

Ett steg på vägen är övergången till laddbilar och därmed behovet av laddinfrastruktur. Behovet av laddinfrastruktur kommer öka och det kan innebära stora investeringar för flera samhällsaktörer; kommuner, energiföretag, fastighetsägare och andra företag. Det är även en möjlighet att utveckla affärsmodeller och tillhandahålla lösningar för ett framtida attraktivt boende.

Elbilars batterier kan vara en tillgång för våra fastigheters och samhällets övergripande elförsörjning och bidra till ökad robusthet i elsystemet. Det här kommer vi troligen få se mer av när V2G blir allt vanligare.

Digitalisering förändrar beteenden

Att investera i och ha kontroll på laddinfrastrukturen i och kring våra fastigheter kommer vara en del av vårt kärnuppdrag som bostadsleverantör och samhällsbyggare. Med digitaliseringen som hjälpmedel kommer vi nog i framtiden se förändrade resmönster, vilket kommer påverka behovet av laddstationer men även parkeringsplatser i stort.

Som medlem i Allmännyttans Mobilitetsnätverk kan du ta del av kunskap och erfarenheter.