Inom allmännyttan finns 800 000 p-platser – kan vi med hjälp av andra mobilitetslösningar både minska klimatutsläppen och använda marken bättre? Hur tillfredsställer vi våra boendes behov av mobilitet samtidigt som vi hjälper dem att kraftigt sänka sina utsläpp?

Den 2:a september hade vi en kunskapsdag för Allmännyttans Mobilitetsprojekt som är en del av fokusområdet ”Klimatsmart boende”. Åtta medlemsföretag tog avstamp för att ställa om till nya, effektivare och lönsamma mobilitetstjänster.

Delta i mobilitetsnätverk

Vi är i uppstart och vi vill ha fler kunniga och intresserade från fler bolag. Inom projektet kommer ett nätverk att skapas där digitaliseringen möter klimatutmaningen med nya beteenden, nya affärsmodeller och nya tjänster.

Vill du prata med likasinnade? Vill du nätverka och kunskapsdela? Vill du ha hjälp att förverkliga era mobilitetsplaner?
Hör av dig till Carl Ståhle, expert digital Fastighetsutveckling, om du vill vara med.