Det kan handla om att tillhandahålla eller möjliggöra allt ifrån leveransboxar och hemleveranser till parkeringar, bil- och cykelpooler, kollektivtrafiklösningar samt möjligheter att jobba på distans.

Det är oerhört kostsamt att investera i nya parkeringar där en öppen parkering kan kosta 100 000 kronor och en garageplats i en källare 500 000 kronor, som dessutom alla lägenheter får bära kostnaden för. I spåren av att vi behöver bygga fler bostäder till lägre kostnad så ser nog alla affärsmässiga bostadsbolag över sina befintliga bestånd av till exempel parkeringar – vad de kostar och hur de används.

Utgå från befintliga resurser

Nyckeln för långsiktigt hållbara lösningar är att utgå från befintliga resurser och använda dem mer effektivt. Tillståndsparkering kan vara en lösning för att erbjuda våra hyresgäster bättre och mer flexibla parkeringslösningar utan att behöva investera i nya parkeringar som indirekt hamnar på hyran. Det kan också frigöra yta och ekonomi för att etablera fler mobilitetslösningar efter behov. Det kan också frigöra yta för att bygga nya bostäder vilket vi ser exempel på kring Frölunda Torg i Göteborg.

Mobilitetsprojekt

Sveriges Allmännytta har nu startat ett mobilitetsprojekt som under två år ska fokusera på att skapa bättre mobilitet med just befintliga resurser. I projektet, som har fått stöd av Energimyndigheten, tänker vi etablera en digital plattform där vi vill förstå hur bostadsbolagen använder sina befintliga parkeringar och fordon.

Projektet ska hjälpa bostadsbolag att skapa strategier för att ställa om till mer klimatsmarta och energieffektiva transporter och samtidigt kunna erbjuda bättre mobilitetstjänster till lägre kostnad. Sveriges Allmännytta har med sina över 2 miljoner boende och över 850 000 bostäder en viktig roll i hur vi som samhälle ställer om till ett transporteffektivt och klimatsmart samhälle.

Delta i vad som kan bli Sveriges största mobilitetsprojekt 

Väsbyhem blir första pilot inom Mobilitetsprojektet när de ska införa mobilitetstjänster i befintligt bestånd med bilpool som utgångspunkt. Att införa nya tjänster i befintligt bestånd innebär ändrade beteenden och resvanor. Det är här som Mobilitetsprojektets parter kan hjälpa till med erfarenhet, lösningar och verktyg utefter varje bolags egna resurser.  

Vad krävs för att vara ett pilotprojekt?  
Om ni har ett projekt igång och vill vara pilot så har vi några gemensamma krav som vi behöver för att få bra data och skalbara resultat:

  • Piloten ska vara i befintligt bestånd
  • Piloten ska genomföras 2020-2021  
  • Ni ska vilja jobba med bilpool och tillståndsparkering tillsammans med andra lösningar
  • Ni ska vilja samla in, strukturera och dela data och erfarenheter.

Är du intresserad av eller har frågor kring mobilitetsprojektet eller att vara ett pilotprojekt?
Hör av dig till Carl Ståhle, expert digital Fastighetsutveckling, om du vill vara med.

Projektet drivs i samarbete med Gröna Bilister, mobilitetstjänsten MoveAbout samt KTH.

Delta i mobilitetsnätverk

Vi är i uppstart och vi vill ha fler kunniga och intresserade från fler bolag. Inom projektet kommer ett nätverk att skapas där digitaliseringen möter klimatutmaningen med nya beteenden, nya affärsmodeller och nya tjänster.

Vill du prata med likasinnade? Vill du nätverka och kunskapsdela? Vill du ha hjälp att förverkliga era mobilitetsplaner?
Hör av dig till Carl Ståhle, expert digital Fastighetsutveckling, om du vill vara med.