– Det finns inte en chans i världen att vi ska kunna hosta upp så här mycket pengar, säger Maria Philipsson, vd på Vibo i en intervju med Magnus Johansson i tidningen Folkbladet.

Hon berättar för Folkbladet i Västerbotten att Vilhelmina bostäder har en tillräckligt stor utmaning att prioritera mellan underhållsåtgärder med de medel och förutsättningar som bolaget har i dag.

– Då blir det väldigt svårt att dessutom hitta medel för den omfattande energieffektivisering som krävs. Vi jobbar allt med energiförbrukningen under de förutsättningar vi har och det betyder i praktiken att vi inte kan jobba så mycket med de frågorna. Om det skulle inträffa en vattenskada eller andra ömmande behov så måste vi prioritera det, säger Maria Philipsson i artikeln.

Det nya energiprestandadirektivet är en central del av EUs arbete för att nå klimatmålen och just nu pågår förhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet. Beslut väntas i början av 2024 som avgör det kommande direktivets utformning.

– Energirenovering är en viktig åtgärd för att begränsa klimatförändringarna. Men med den tvingande lagstiftning som nu är på gång inom EU riskerar det att inte bli hållbart – varken ekonomiskt, ekologiskt eller socialt, säger Sveriges Allmännyttas energiexpert, Björn Berggren.

Maria Philipsson menar att förslaget från EU kommer att vara svårt för allmännyttiga bolag att uppnå, om bolagen inte får finansiella resurser för det. Hon berättar vidare i intervjun att Vibos bostadsbestånd pendlar mellan energiklass D och E.

– Alla fastigheter har olika förutsättningar för att uppnå energiklass A eftersom de är byggda vid olika tidpunkter och på olika sätt. Vi skulle behöva göra en analys av varje fastighet för att se vad som krävs och om det är möjligt med tanke på även kulturhistoriska aspekter, säger Maria Philipsson i Folkbladets artikel.