Den 26 april hölls första tillfället av Sveriges Allmännyttas nya webbinarieserie – Energieffektivisera i fyra steg. Hela 270 deltagare deltog på webbinariet.

– Vi har skapat den här webbinarieserien för att få igång det strukturerade energieffektiviseringsarbetet hos våra medlemmar och framförallt hålla igång det. En stor utmaning med energieffektivisering är att man ofta inte vet hur eller var man ska börja, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Steg 1 fokuserade på hur man planerar sitt energieffektiviseringsarbete och Björn Berggren föreläste om var man ska börja för att strukturera sitt arbete.  Webbinariet handlade bland annat om energikartläggning, mål, policys, relevanta nyckeltal och handlingsplaner.

– Tanken är att denna serie ska skapa mer klarhet kring hur man strukturerar upp arbetet från början, och att ta del av denna gemensamma kraft och draghjälp kan vara till gagn för många av våra mindre medlemmar.

De fyra stegen i serien är: Planera – Genomför – Följ upp – Agera. Det finns fortfarande möjlighet att hoppa på tåget och ta del av inspelat material och inläsning för att inleda sitt deltagande i steg 2.

Steg 2 – ”Genomför” hålls den 14 juni klockan 09:00 – 10:00. Har du inte anmält dig men är intresserad? Hör av dig till frida.hansson@sverigesallmannytta.se.

Några röster från deltagarna i steg 1:

”Att ni hjälper oss hitta en struktur i arbetet och samtidigt nätverka med andra”

”Konkreta förslag och uppslag kring hur man kan påbörja sin planering av energieffektiviseringen”

”Lagom mastigt, man blev inspirerad, inte avskräckt”