Ett av ÖBO:s viktigaste verktyg är deras hållbarhetskalkyl, som används för att visualisera alla centrala hållbarhetsfaktorer i deras byggprojekt.

Enligt Catarina Wennerlund, kvalitets- och hållbarhetsstrateg på Örebrobostäder, är syftet med kalkylen att se till att inga viktiga parametrar missas när olika beslut tas i byggprojekten.

Men ÖBO gör mer än så. Tillsammans med Örebro kommun och andra kommunala bolag startar de nu en återbyggsdepå, som ska bidra till ett cirkulärt byggande.

– Grundbulten i att kunna få till ett cirkulärt byggande är att det finns återbrukade produkter att få tag på och någonstans att ha avsättning för byggprodukter som man själv inte behöver för tillfället, säger Lisa Jensen, miljöstrateg på ÖBO.

Färdplan hjälper prioriteringar

Örebrobostäder har även tagit fram en färdplan mot klimatneutralitet.

– Färdplanen hjälper oss att prioritera vilka utsläpp vi ska jobba med, säger Catarina Wennerlund.

Bengt Lind ansvarar tillsammans med Oliver Berger för fokusområdet Klimatsmart boende inom Allmännyttans klimatinititativ. De har tillsammans med Örebrobostäder tagit fram programmet för en kommande fokusträff.

Personal på ÖBO kommer att berätta om allt från företagets färdplan mot klimatneutralitet till deras återbruksarbete och riktlinjer för utemiljö. Dessutom får vi höra om laddstationen i Rosta som drivs av solen och ÖBOs första nyproduktion som klassas enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi kommer också att besöka ÖBO:s klimatsmarta bostadsområde Tamarinden och ta del av deras energirum, berättar Bengt Lind, expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.