Enligt EU-kommissionen står byggnaderna i unionen för 40 procent av vår energikonsumtion och 36 procent av växthusgasutsläppen. Den 15 december 2021 antog EU-kommissionen ett lagförslag om att omarbeta energiprestandadirektivet som en del av det så kallade 55-procentspaketet. EU:s nya klimatlag från juli 2021 gjorde både målen för 2030 och målen för 2050 till bindande EU-lagar.

Enligt det nya direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att den genomsnittliga primärenergianvändningen för hela bostadsbeståndet:

  • minskar med minst 16 procent till 2030
  • minskar med minst 20–22 procent till 2035
  • från och med 2040, och var femte år därefter i linje med omvandlingen av bostadsbeståndet till ett nollutsläppsbestånd
  • samt att minst 55 procent av minskningen av den genomsnittliga primärenergianvändningen uppnås genom renovering av sämst presterande bostadsbyggnader.

Direktivet måste nu formellt godkännas av ministerrådet, vilket väntas ske under våren, innan det kan träda i kraft.

– Genom att ta itu med 36 procent av Europas koldioxidutsläpp lägger den till en absolut nödvändig pelare till den europeiska gröna given. Dagens resultat visar att Europaparlamentet fortsätter att stödja en grön giv som levererar rättvisa och ambition, i lika mått, säger Ciarán Cuffe (De gröna/EFA, Irland), föredraganden för direktivet om byggnaders energiprestanda.

– Jag är glad att Parlamentet godkände detta vid omröstningen, men är förvånad över de svenska parlamentariker som röstade nej. Förslaget är bra och tillvaratar svenska intressen, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Läs även Björn Berggrens tidigare analys: Nya EPBD snart i mål?