Råden diskuterade gemensamt Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ och möjligheter och utmaningar inom det området. Därefter genomfördes separata möten.

– För oss i Sveriges Allmännytta är det viktigt att vi förankrar våra prioriteringar med våra råd, så att vi vet att vi gör stor nytta, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

I miljörådet lyftes bland annat dessa frågor:

  • Öka kunskapen om kemikaliehantering och verksamhetsutövarens egenkontroll i förvaltningen
  • Biologisk mångfald i bostadsområden och i värdekedjan
  • Affärsmässighet i delningstjänster och delningstjänster som en del i hyressättningsmodellen

I energirådet lyftes bland annat dessa frågor:

  • Pågående förändringar inom lag- och regelområdet
  • Boendes mobilitet
  • Hantering av IKN, energilagring och möjligheten att agera som oberoende aggregatorer

Sveriges Allmännytta behöver dels stötta medlemmarna i att utveckla nya modeller och koncept, dels sprida information och kunskap till medlemmarna. Mer informationsinsatser och lobbying riktat mot politiker och beslutsfattare efterfrågades.

– Energirådet är ett otroligt bra stöd för mig i mitt dagliga arbete och jag är tacksam för att de alltid, prestigelöst, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.