Miljörådet hjälper Sveriges Allmännytta att prioritera vilka miljöfrågor som ska drivas och komma med idéer om programinnehållet till Sveriges Allmännyttas nätverksträffar, konferenser och kurser, remissyttranden och lobbying.

Miljörådet ska i möjligaste mån bestå av personer från både små och stora medlemsföretag och ha åtta medlemmar. Medlemmarna väljs av Sveriges Allmännytta.

Är du intresserad av att kandidera till miljörådet? Hör av dig till Patrizia Finessi nedan, senast 30 november varje kalenderår.

Medlemmar i miljörådet år 2022

Namn Roll Företag Vald t o m
Jon Rytterbro Hållbarhetsansvarig GotlandsHem AB 2022
Tina Appelqvist Klimat- och miljöansvarig Helsingborgshem AB 2022
Martina Hägglund Hållbarhetsansvarig Botkyrkabyggen AB 2022
Henrik Patriksson Drift- och miljöchef Eidar, Trollhättans bostadsbolag AB 2022
Teresia Sandberg Hållbarhetssamordnare Stångåstaden AB 2022
Stina Enghag Hållbarhetsstrateg Vätterhem Bostads AB 2022
Anna Malmberg Projektledare Ekologisk hållbarhet Hyresbostäder i Norrköping AB 2023
Charlotta Brolin Hållbarhetsstrateg Mölndalsbostäder AB 2023
Sofia Frising Hållbarhetsutvecklare Halmstads fastighets AB 2023
Jörgen Ågren Hållbarhetsstrateg HBV Adjungerad

 

 

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Hållbarhet
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.