Miljörådet hjälper Sveriges Allmännytta att prioritera vilka miljöfrågor som ska drivas och komma med idéer om programinnehållet till Sveriges Allmännyttas nätverksträffar, konferenser och kurser, remissyttranden och lobbying.

Miljörådet ska i möjligaste mån bestå av personer från både små och stora medlemsföretag och ha åtta medlemmar. Medlemmarna väljs av Sveriges Allmännytta.

Är du intresserad av att kandidera till miljörådet? Hör av dig till Patrizia Finessi nedan, senast 30 november varje kalenderår.

Medlemmar

Namn Roll Företag Vald t om
Jon Rytterbro Hållbarhets- och kvalitetsansvarig GotlandsHem AB 2022
Tina Appelqvist Klimat- och miljöansvarig Helsingborgshem AB 2022
Malin Andersson Miljökoordinator LudvikaHem AB 2022
Ellinor Dässman Miljöstrateg Huge 2021
Johanne Lindgren Hållbarhetsstrateg Bostaden i Umeå 2021
Martina Hägglund Kvalitetsansvarig Botkyrkabyggen AB 2022
Henrik Patriksson Drift- och miljöchef Eidar, Trollhättans bostadsbolag AB 2022
Mats Åström Miljöchef Gavlegårdarna AB 2021
Teresia Sandberg Hållbarhetssamordnare Stångåstaden AB 2022
Jenny Holmquist Miljöstrateg MKB Fastighets AB 2021
Stina Enghag Hållbarhetsstrateg Vätterhem Bostads AB 2022
Lasse Lundmark Hållbarhetsstrateg HBV Adjungerad

 

 

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Hållbarhet
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.