För att bättre prioritera bland aktuella miljöfrågor som är relevanta för medlemsföretagen och driva miljöarbetet i rätt riktning har Sveriges Allmännytta tillsatt ett miljöråd med representanter från medlemsföretagen.

I miljörådet diskuteras strategiska frågor förslag till remissvar, samt mer praktiska frågor som programinnehåll till utbildningar, nätverksträffar och konferenser.

Miljörådet består av ungefär åtta personer från medlemsföretag och väljs på två år. Ungefär hälften byts ut varje år. Miljörådet ska i möjligaste mån bestå av personer från både små och stora medlemsföretag och vara fördelade över landet. Medlemmarna väljs av Sveriges Allmännytta.

Miljörådet har ett fysiskt möte per år, vid behov och intresse kan det bli två fysiska möten. Övriga möten är webbaserade ad hoc-möten om det kommer remisser och andra aktuella frågor där miljörådet kan bidra med synpunkter.

Sveriges Allmännytta ersätter medlemmarna i miljörådet för resor och eventuell behov av logi i samband med fysiska möten.

Är du intresserad av att kandidera till miljörådet? Hör av dig till Patrizia Finessi nedan, senast 30 november varje kalenderår.

Medlemmar i miljörådet år 2023

  Namn Roll Företag Vald t o m
Anna Malmberg Projektledare Ekologisk hållbarhet Hyresbostäder i Norrköping AB 2024
Charlotta Brolin Hållbarhetsstrateg Mölndalsbostäder AB 2023
Sofia Frising Hållbarhetsutvecklare Halmstads fastighets AB 2023
Nina Rubensson Hållbarhetsspecialist Uppsalahem AB 2024
Annika Ekengren Hållbarhetsansvarig Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB 2024
Anders Krantz Hållbarhetsstrateg Bostäder i Lidköping, AB 2024
Jörgen Ågren Hållbarhetsstrateg HBV Adjungerad

 

 

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Hållbarhet
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.