Syftet med nätverket är dels att diskutera relevanta frågor av strategisk karaktär inom energiområdet, men även att dela erfarenheter och kunskap inom drift- och energifrågor med varandra.

Vi genomför återkommande korta digitala möten samt träffas fysiskt 1 till 2 gånger om året. Efter träffen skickas dokumentation till deltagarna.

Kontakt
placeholder+image
Magnus Ulaner
Expert Klimat- och hållbarhet, Fastighet & Hållbarhet
Magnus Ulaner är expert på Klimat- och hållbarhetsfrågor.
Kontakt
placeholder+image
Björn Berggren
Expert energi, Fastighet & Hållbarhet
Björn arbetar med energieffektivisering och energiomställning.  Björn har doktorerat vid LTH och är adjungerad lektor. Björn arbetar med bl.a. Nils Holgersson, Prisdialogen och Sveby samt stöttar medlemsföretagen och bedriver aktivt påverkansarbete på europeisk och nationell nivå.