Syftet med nätverket är att dela erfarenheter inom drift- och energifrågor med varandra regionalt och sker i samarbete med ett värdföretag. Träffarna har också inslag av kompetenshöjande programpunkter i aktuella frågor.

Kontakt
placeholder+image
Magnus Ulaner
Expert klimat och energi, Fastighet & Hållbarhet
Magnus Ulaner är expert på klimat- och energifrågor.