Syftet med nätverket är att dela erfarenheter inom drift- och energifrågor med varandra regionalt och sker i samarbete med ett värdföretag. Träffarna har också inslag av kompetenshöjande programpunkter i aktuella frågor.

Kontakt
placeholder+image
Gabriella Castegren
Expert klimat, Fastighet & Hållbarhet
Gabriella Castegren är expert på klimatfrågor.