Miljörådet och energirådet är rådgivande och ska hjälpa Sveriges Allmännytta att prioritera bland aktuella frågor från medlemsföretagen och omvärlden.

– Ett annat viktigt arbete är att delta i arbetet med remissyttranden, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta och kontaktperson för miljörådet.

Råden träffas fysiskt en–två gånger per år, med mellanliggande digitala möten efter behov. Medlemmarna väljs av Sveriges Allmännytta och ska i möjligaste mån bestå av personer från både små och stora medlemsföretag i olika delar av landet.

Några röster från råden

Tre personer står intill varandra och ser rakt mot kameran på en gräsmatta intill ett tegelhus.

Såhär tycker några deltagare om arbetet i miljörådet:

– Som medlem i miljörådet kan du bidra till riktning och prioritering av allmännyttans miljöarbete. Viss tid måste avsättas, men de flesta mötena är digitala, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem (längst till vänster på bilden).

– Det är spännande att få vara med och påverka inriktningen i Sveriges Allmännyttas miljöarbete, säger Stina Enghag, hållbarhetsstrateg på Vätterhem i Jönköping (i mitten).

– I miljörådet finns stor möjlighet att ta upp egna frågor och bolla med kunniga hållbarhetspersoner från olika bostadsföretag, säger Henrik Patriksson, drift- och miljöchef på Eidar i Trollhättan (längst till höger).

Läs gärna mer om miljörådet här och om energirådet här.


Vill du kandidera?

Är du intresserad av att kandidera till miljörådet?
Kontakta patrizia.finessi@sverigesallmannytta.se. Ange gärna vilka områden inom ekologisk hållbarhet som du är intresserad av och som du har erfarenhet av.

Är du intresserad av att kandidera till energirådet?
Kontakta bjorn.berggren@sverigesallmannytta.se.

Vi ser gärna att du inkommer med din kandidatur senast den 30 november 2022.