EU-lagstiftarna har kommit med ett kompromissförslag som innebär att man frångår förslaget om att knyta kraven på energiprestanda vid ländernas energiklasser. I stället vill man införa ett generellt krav över hela beståndet inom varje medlemsland. Det innebär sannolikt att Boverkets förslag på ny indelning av energiklasser inte blir av.

I intervjun säger Björn Berggren bland annat:

– Nu frikopplar man energirenoveringskraven helt från energiklasserna. De kommer inte relatera någonting till klasserna om det inte är något land som gör uppror nu, men det tror jag inte. Jag tror att det här är väl förankrat.

Samt att man välkomnar utfallet.

– Vi tycker att det är positivt att man ska utgå från beståndets medelvärde. Då kommer man att kunna undvika underliga tröskeleffekter som annars skulle kunna uppstå.

Han säger vidare att med det tidigare förslaget fanns bland annat en risk att fastighetsägare skulle behöva tidigarelägga renovering av vissa bestånd i onödan. Samtidigt ser han nya orosmoment med den nya kompromisslösningen.

– Jag är lite fundersam kring hur det här ska transformeras in i svensk lagstiftning på ett bra sätt så att det blir tryck i lagstiftningen.

Hela intervjun kan läsas av prenumeranter på Altinget.