ELENA erbjuder stöd till svenska fastighetsägare genom att finansiera tekniska studier, projektledning, affärsplaner och energirevisioner. Detta gör det möjligt för fastighetsägare att förbereda energieffektiviseringsprojekt som kan inkludera till exempel tilläggsisolering och installation av solpaneler

Minskar finansiella risker

Programmet minskar finansiella risker genom att täcka förberedelsekostnader, vilket gör det lättare att attrahera ytterligare finansiering. Fastighetsägare kan få upp till 90 procent i stöd för 1/20-del av den förväntade investeringsvolymen, förutsatt att de själva bidrar med en del av investeringen.

Samarbeta för större projekt

För att få stöd krävs en relativt stor investeringsbudget. Ofta innebär det att flera fastigheter eller större projekt måste kombineras. Med hjälp från Sustainable Innovation kan flera fastighetsägare gå samman och ansöka om stöd, vilket ökar chanserna att bli beviljade.

– Våra medlemmar investerar kontinuerligt i energieffektivisering, så i princip alla skulle kunna ta del av detta stöd om vi ansöker tillsammans, det är mycket positivt, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

– Vi har goda erfarenheter av handläggning av detta stöd och har hjälpt flera fastighetsägare tidigare och ser fram emot att göra det igen, tillägger Daniel Brandt, senior projektledare och ansvarig för EU-finansiering på Sustainable Innovation.


ELENA

European Local Energy Assistance (ELENA), finansieras av EU-kommissionen och förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). ELENA är utformat för att stimulera investeringar inom energi och energieffektivisering på lokal nivå.