Social hållbarhet är en av tre hållbarhetsaspekter, jämte ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla tre aspekter är lika viktiga och ibland behöver en avvägning mellan dessa tre göras. Eftersom allmännyttan har ett uttalat samhällsansvar är frågor som rör social hållbarhet extra angelägna för de allmännyttiga bostadsföretagen. Ämnet är brett och tangerar många andra områden.

Konkreta frågor som allmännyttans råd för social hållbarhet kan komma att hantera och diskutera är: hyresgästers boinflytande, brottsförebyggande insatser, uthyrningskriterier, oriktiga hyresförhållanden, trångboddhet, integrationsfrågor, barnperspektiv, samverkan med kommunen, förturer och kommunala kontrakt samt andra angränsande frågor.

Rådets sammansättning

Rådet ska bestå av minst 5 och högst 11 personer, främst vdar från medlemsföretag. Dessa ska vara från olika delar av landet och representera både små och stora bolag. Vd på Sveriges Allmännytta utser vilka som ska sitta i rådet och vem i gruppen som är sammankallande. Förordnandet är på 2–3 år i taget och en viss rotation är önskvärd. Representanter från Sveriges Allmännytta är sekreterare i rådet.

VD-krönikor

Efter varje möte med rådet, som äger rum 2–4 gånger per år, ber vi en deltagare dela med sig av sina reflektioner och koppla det till hur det fungerar för den på hemmaplan. Detta samlar vi i form av VD-krönikor. På så sätt kan alla följa rådets arbete och ta del av vad som händer inom området på olika orter i Sverige. Läs krönikorna här!

Medlemmar

 

 

Namn Titel Företag Ort
Stefan Söderlund, ordförande vd Glada Hudikhem Hudiksvall
Mikael Källqvist vd Bostads AB Mimer Västerås
Petra Karlsson Ekström vd Förvaltaren Sundbyberg
Johan Johansson vd Bodenbo Boden
Helena Markgren vd Skelleftebostäder Skellefteå
Susanna Karlevill vd Kopparstaden Falun
Sofia Gärdsfors vd Störningsjouren Göteborg

 

Kontakt
placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Fastighet & Hållbarhet
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.