Fortfarande oklart kring krav på energiledningssystem
Energi Under hösten antogs EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv, och Energimyndigheten fick nyligen i uppdrag att arbeta vidare med flera delar av det. Direktivets krav på energiledningssystem kan ...
2024-05-17Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta välkomnar utredning om moms på lokalhyror
Ekonomi & finans Regeringen har nyligen beslutat att en utredare ska bedöma om fastighetsägare ska få ökade möjligheter att lägga moms på sina lokalhyror. Därmed kan det bli lättare för fastighetsägare att göra avdrag...
2024-05-16Sveriges Allmännytta
Riksbankens räntesänkning: Fortsatt tufft för allmännyttiga bostadsbolag
Ekonomi & finans Trots Riksbankens räntesänkning är situationen fortsatt tuff för många allmännyttiga bostadsbolag. Beslutet om en räntesänkning är välkommet – men utmaningarna kvarstår, konstaterar Petra Hallberg, ch...
2024-05-08Sveriges Allmännytta
”Viktigt att en del av småhusen som byggs blir hyresrätter”
Nyproduktion Regeringskansliet har gett landshövding Stefan Attefall i uppdrag att arbeta aktivt för att de parter som bedöms ha möjlighet att bidra till ett ökat småhusbyggande också ska göra det. – Det är mycket...
2024-05-06Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan