Lokaler, och verksamheter i lokalerna, är stadens eller stadsdelens ansikte utåt. Här finns butiker, restauranger, arbetsplatser, skolor, kultur, service, evenemang med mer. Kort sagt: det är här det skapas liv och rörelse! Lokalerna är avgörande för att skapa den levande stad som vi som boende och besökare, planerare och beslutsfattare vill ha. Därför är det oerhört viktigt att alla fastighetsägare med lokaler i sitt fastighetsbestånd arbetar aktivt och långsiktigt med att utveckla sina lokaler.

Stadsdelscentrum längs en gågata med butiker på bägge sidor

Kontakta gärna vår lokalexpert Martin Ingvarson för att diskutera hur just ditt företag kan sätta ljuset på lokalfrågan och skapa förutsättningar för att utveckla era bostadsområden.