Vad kostar det att bygga en förskola? Hur mycket ska vi budgetera för drift och underhåll av ett äldreboende? Många av våra medlemsbolag är i färd med att uppföra och/eller bygga om befintliga fastigheter till olika typer av lokaler. På Sveriges Allmännytta arbetar vi med att ta fram nyckeltal för produktion och underhåll av relevanta lokaler så att våra medlemmar kan dra nytta av dessa i sin verksamhet.

Under 2022 kommer alla medlemsbolag att få möjlighet att lämna information om drift, underhåll och nyproduktion av lokaler för att därefter kunna jämföra med övriga medlemmars siffror.