Rapporten visar att det framförallt är barn som rekryterar andra barn till kriminella nätverk och ger en komplex bild där många barn är både offer och förövare. Barnen kan vara både en ”yngre” och i en beroendeställning till en ”äldre” som rekryterat dem samt en ”äldre” i en maktposition gentemot ”egna yngre” barn som de själva rekryterat. Många utnyttjas och utsätts för förnedring och våld som sätter spår för livet. Det leder i sin tur till höjda konfliktnivåer och våldsspiraler genom att yngre senare hämnas eller gör revolt mot ”äldre”.

Polisen har en särskild roll när det gäller att arbeta aktivt i utsatta områden genom att vara synliga, störa öppen narkotikahandel och att arbeta uppsökande mot barn och unga. Men rapporten pekar också på vikten av samverkan.

– Alla måste få känna en trygghet där de bor, och inte behöva oroa sig för att barnen ska rekryteras in i gängkriminalitet när de är ute och leker på gården. Det finns många samverkansformer, som våra medlemsföretag ofta är en aktiv del av, där var och en bidrar utifrån sina verksamheter. Bostadsbolagen bidrar med sina kunskaper om bostadsområdet, men också genom att ordna trygghetsvandringar och olika aktiviteter riktade till hyresgästernas barn, exempelvis sommarjobb och läxhjälp, säger Åsa Schelin, expert på bosociala frågor på Sveriges Allmännytta.

Samverkan nyckeln till framgång

Brå framhåller även betydelsen av lokal samverkan mot svartuthyrning för arbetet med att förebygga involvering av barn och unga i kriminella nätverk. Lägenheter i sig utgör en viktig funktion för de kriminella nätverken. Dels används lägenheterna som lokaler för att utföra den kriminella verksamheten i, exempelvis att packa narkotika samt som callcenters för bedrägerier. Dels utgör de också platser för samvaro där relationer mellan barnen och deras rekryterare kan fördjupas. En fjärdedel av dem som intervjuats har själva erfarenhet av, eller känner till, nätverk där unga och äldre umgås och bor tillsammans i lägenheter som hyrs för kriminella ändamål.

Ny utredning kan ge effekt

Utredningen om åtgärder för tryggare bostadsområden överlämnades nyligen till justitiedepartementet. En utgångspunkt för utredningens förslag om skärpta regler för uppsägning vid brott i närområdet är att alla ska känna samma trygghet i sin närmiljö, oberoende av var man bor. Och utredaren Thomas Edling föreslår bland annat att det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott.

– Olovlig andrahandsuthyrning, madrassboenden och nyttjande av lägenheter för kriminella syften är allvarliga problem som Sveriges Allmännytta länge arbetat för att motverka. De föreslagna förändringarna i hyreslagen underlättar för hyresvärden att säga upp hyresgäster på grund av bristande skötsamhet samt hyresgäster som har begått vissa brott i lägenheten eller närmiljön. Enskilda hyresgästers besittningsskydd kommer enligt förslaget att i vissa situationer väga lättare än övriga boendes intresse av trygghet, säger Åsa Schelin.